Kanta-Häme

Selvitys: Hämeenlinnan katuverkko on suurimmista kaupungeista kunnoltaan heikoin

Heikoimpiin kuntoluokkiin luokiteltavia katuja on Hämeenlinnassa poikkeuksellisen paljon verrattuna muihin suuriin kaupunkeihin.
Heikkokuntoisten teiden määrä Hämeenlinnassa osoittautui selvityksessä suuremmaksi kuin oletettiin. Kuva: Esko Tuovinen
Heikkokuntoisten teiden määrä Hämeenlinnassa osoittautui selvityksessä suuremmaksi kuin oletettiin. Kuva: Esko Tuovinen

Hämeenlinnan katuverkko on suurimmista kaupungeista kuntotasoltaan heikoin, selviää Hämeenlinnan kaupungin Suomen Kuntotekniikka Oy:ltä tilaamasta selvityksestä. Aineiston analysointityö on vielä kesken.

Kantakaupungin kohteista on analysoitu 80 prosenttia ja pitäjät ovat vielä kokonaan analysoimatta.

– Voi olla, että jäljellä olevasta aineistosta löytyy vielä huonokuntoisempia teitä, sanoo Hämeenlinnan kaupungin yhdyskuntajohtaja Kari Muhonen.

Enemmistö Hämeenlinnan päällystetyistä teistä, noin 70 prosenttia, luokiteltiin kuitenkin selvityksessä kuntotilaltaan erittäin hyviksi ja reilut viisitoista prosenttia hyviksi.

 

Heikoimpien kuntoluokkien määrä osoittautui selvityksessä suuremmaksi kuin oletettiin.

Viisiportaisella kuntoluokituksella heikkokuntoisimpien eli luokkien 3-5 teiden määrä oli arvioitu vertailukaupungeissa tehtyjen selvitysten perusteella noin 10 prosentiksi katuverkon määrästä.

Kyseisiin kuntoluokkiin sisältyviä päällystettyjä katuja näyttäisi olevan Hämeenlinnassa noin 17 prosenttia katuverkosta eli noin 70 kilometriä.

Heikkokuntoisista teistä luokan 5 kadut päätyvät useimmiten täyssaneeraukseen, kun taas luokissa 3 ja 4 kadun elinkaarta voidaan pidentää kevyemmillä korjaustoimenpiteillä.

Kaupunkirakennejohtaja Tarja Majuri epäilee tulosten selittyvän osin sillä, että vertailuarvot muiden kaupunkien katuverkon tilasta eivät olleet yhtä tuoreita.

– Selvitys kertoo sen, mihin kohteisiin meidän pitäisi tulevaisuudessa pureutua. En lukisi sitä niin, että se kertoo heikon kuvan katuverkostamme. Toki on paljon korjattavaa, Majuri sanoo.

Apulaiskaupunginjohtaja Juha Isosuo tietää kertoa, ettei kaupungin ensi vuoden talousarviossa luultavasti ole mahdollisuutta lisätä kunnossapitorahoitusta.

– Nykyisellä rahoitustasolla pitää pystyä saamaan enemmän aikaan, Isosuo sanoo.

Tämän kesän saneeraustoimenpiteissä olemassa oleva tieto on otettu huomioon ja pääsaneerauskohteena on Hämeenlinnan Asevelikylän alue.

Selvityksen loppuaineisto saadaan kasaan elokuussa.

– Sitten tiedämme mitkä ovat ne kohteet, joita kannattaa priorisoida niin että saamme mahdollisimman pienellä rahamäärällä mahdollisimman suuren vaikutuksen aikaiseksi, sanoo yhdyskuntajohtaja Muhonen.

 

Katuverkon kuntoselvityksessä päivitettiin myös teiden korjausvelkasumma vastaamaan nykytilannetta. Hämeenlinnassa on teiden korjausvelkaa 15 miljoonaa.

Korjausvelka on rahamäärä, joka tulisi investoida, jotta tiestö saataisiin kaupungin määrittelemään optimikuntoon. Huomattavasti suurempi olisi korjausvastuu eli summa, joka tulisi investoida, mikäli tiestö haluttaisiin uutta vastaavaan kuntoon. HÄSA

 

Hämeenlinnan kaupungin katuverkon kuntoselvitys

Suomen Kuntotekniikka Oy:ltä hankitun selvityksen tarkoituksena on saada todellinen kuva Hämeenlinnan katuverkon nykytilasta.

Selvityksessä hyödynnettiin aiemmin kerättyä tietoa sekä tehtiin tarkentavia uusintamittauksia.

Hämeenlinnan kaupunki on pyytänyt jatkotarjousta Suomen Kuntotekniikka Oy:ltä hankesuunnittelusta, sillä heikkokuntoisimpien teiden määrä osoittautui selvityksessä suuremmaksi kuin oletettiin.

Päivän lehti

25.1.2020