Kanta-Häme

Selvitys: Tulo- ja lähtömuuttajat ovat tyytyväisiä Akaaseen

Suurin muuttotappio muualle jatko-opintoihin lähtevistä nuorista.

Yli seitsemän kymmenestä tulomuuttajasta on tyytyväisiä ja valmiita suosittelemaan Akaata asuinpaikkana tuttavalleen. Lähtömuuttajista tyytyväisiä on enemmän kuin kaksi kolmesta.

Tiedot käyvät ilmi aluekehittämisen konsulttitoimisto MDI:n Akaan kaupungille tekemästä tulo- ja lähtömuuttoselvityksestä.

Kyselyn kohteena olivat viimeisen viiden vuoden aikana Akaaseen tulomuuttaneet henkilöt ja satunnaisotannalla yli 1000 akaalaista lähtömuuttajaa vuosina 2013–2018. Tulomuuttajakyselyyn tuli 117 vastausta ja lähtömuuttajakyselyyn 173 vastausta.

Akaan kaupunki teetti keväällä tutkimuksen koskien väestökehitystä ja muuttoliikettä. Sen mukaan Akaaseen muuttajien rakenne tukee kaupungin kehitystä.

Nuoret lähtevät opintojen perässä muualle

Akaa saa nykyisellään muuttovoittoa hyvätuloisista, työllisistä ja korkeasti koulutetuista. Suurin muuttotappio tulee nuorista, jotka usein lähtevät jatko-opintoihin muualle, etenkin Tampereen seudulle.

– Koska Akaan muuttoliikkeen rakenne oli hyvä, halusimme entisestään syventää analyysia, toteaa Akaan kaupunginjohtaja Antti Peltola.

Tulokset olivat monilta osin varsin positiiviset. Saavutettavuus, sijainti ja liikenneyhteydet sekä luonnonläheisyys ja elinympäristö ja asumisen laatu olivat keskeisiä Akaaseen muuttoon vaikuttavia tekijöitä.

¬– Akaa koettiin tulo- ja lähtömuuttajien vastauksissa positiivisena asuinpaikkana. Muuttajat olivat pääosin erittäin tai hyvin tyytyväisiä Akaan tarjoamiin mahdollisuuksiin, palveluihin ja saavutettavuuteen. Tärkeintä oli tulevan tekemisen ja vaikuttamisen kannalta Akaaseen liitetty tulevaisuuden potentiaali, sanoo asiantuntija Timo Aro.

Joukkoliikenteeseen ja alueiden kunnossapitoon toivottiin parannusta

Kyselyn avulla löydettiin myös kehittämiskohteita. Vastaajat toivoivat parannusta esimerkiksi Akaan taajamien väliseen joukkoliikenteeseen, yleisten alueiden ja teiden kunnossapitoon sekä vanhoihin sisäilma-asioihin.

– Saimme kyselyn osalta arvokasta tietoa, jota hyödynnämme kun suunnittelemme tulevia toimenpiteitä. Monia toimenpiteitä näiden osalta on jo käynnistetty, kertoo kaupunginjohtaja Antti Peltola.

Kaupunginjohtaja Peltolan mukaan Akaan vahvuudet pitää saada nykyistä paremmin esille. Asemien seutujen kehittäminen käynnistyy ja asuntorakentamiseen saadaan pian vauhtia. Akaan asemilta pääsee pian esimerkiksi Tampereen kannen ja areenan sisään reilussa vartissa.

Päivän lehti

20.9.2020

Fingerpori

comic