Kanta-Häme

Selvitysryhmä lupaa sairaalan säilyvän

Lievästi samansuuntaisia näkemyksiä ilmenee monissa kantahämäläisissä kunnissa. Näin varovaisesti tulkitsivat sosiaali- ja terveydenhuollon (sote) selvityshenkilöt kuntien kuulemistilaisuutta Hämeenlinnassa.

Esiin nousi kaksi erilaista vaihtoehtoa järjestää maakunnan sosiaali- ja terveydenhuolto. Ehkä enemmän kannatusta on sillä, että laajan perustason palvelut järjestettäisiin seutukuntien kokoisilla sosiaali- ja terveysalueilla.

Nykyinen keskussairaala tuottaisi erikoissairaanhoitoa näille kolmelle sote-alueelle.

Toinen esille noussut vaihtoehto on muodostaa koko maakunnan kokoinen alue, joka ottaisi järjestämisvastuun niin sosiaali- kuin terveyspalveluistakin.

Tähän vaihtoehtoon ovat olleet kallellaan lähinnä Hattula ja Janakkala.

Väestöpohjat hämmentävät

Joulukuussa nimettiin sote-selvityshenkilöt maan viidelle erityisvastuualueelle (erva). He tekevät helmikuun loppuun mennessä esityksen alueellisesti parhaista sote-ratkaisuista.

Kanta-Häme kuuluu Taysin erva-alueeseen yhdessä Etelä-Pohjanmaan, Pirkanmaan ja Päijät-Hämeen kanssa.

Selvityskolmikko Rauno Ihalainen, Taru Kuosmanen ja Tiina Perä lupaa jo tässä vaiheessa, että oli järjestämistapa mikä tahansa, Kanta-Hämeessä säilyy nykytasoista erikoissairaanhoitoa antava sairaala.

Forssan ja Riihimäen alueilla ei ole riittävästi asukkaita laajojen peruspalvelujen järjestämiseen, jos pidetään tiukasti kiinni 50 000:n väestöpohjasta.

Forssan kaupunkiseudulla on 35 000 asukasta ja Riihimäen seudulla reilut 46 000 asukasta. Selvityshenkilöiden mukaan tarkoitus on katsoa kokonaisuutta. Muullakin kuin väestömäärällä on merkitystä.

Hämeenlinnan kaupunkiseudulla asukkaita on lähes 94 000. Se tarjoaa erilaisia mahdollisuuksia sote-palvelujen järjestämiseen.

Seutukunta voisi järjestää ne yhtenä sote-alueena. Kaupunki voisi myös järjestää palvelut itsenäisesti sekä Hattula ja Janakkala ehkä yhteistyössä keskenään.

Vastauksia odotetaan

Selvitysryhmä jätti kuntapäättäjille joukon kysymyksiä, joihin he toivovat vastaukset helmikuun ensimmäisellä viikolla.

Kuntien tulee kertoa näkemyksensä palvelujen järjestämisestä ministeriön linjausten mukaisesti. Keskussairaalan ja aluesairaaloiden asema ja tehtävät tulisi myös määritellä. Lisäksi kysellään, miten sote-palvelujen rahoitus tulisi järjestää.

Siviilitöinään Tampereen sairaanhoitopiiriä johtava Ihalainen kertoo työryhmän jättävän esityksensä karttoineen helmikuun lopussa.

– Ministeriö julkistaa koko maata koskevan esityksen maaliskuun alkupuolella. Se lähtee kuntiin viralliselle lausuntokierrokselle. Samaan aikaan ryhdytään laatimaan sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämislakia, joka odotetaan tulevan voimaan 2015.

Tampereen lasten ja nuorten palvelujen tilaajapäällikkönä toimiva Taru Kuosmanen muistuttaa, että tähän saakka on lähinnä keskusteltu perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon palveluista.

– Samaan kokonaisuuteen tulevat myös sosiaalipalvelut. Niiden järjestämisestä ei vielä ole käyty juuri lainkaan keskustelua. (HäSa)

Suomeksi: Taysin erva-alue = Tampereen yliopistollisen sairaalan erityisvastuualue, jolla asuu noin 1,24 miljoonaa suomalaista.

Mainos