Kanta-Häme

Seminaarin koulun peruskorjaus viivästyy – Ensin pitää päästä yhteisymmärrykseen korjauskustannuksista

Kiista Seminaarin koulun peruskorjauksesta koituvista kustannuksista viivästyttää remontin alkamista. Yhteisymmärrystä haetaan välimiesmenettelyllä.
Seminaarin D-rakennuksen peruskorjauksen piti alkaa tänä kesänä. Epäselvyys tulevien vuokrien suuruudesta hiertää kaupungin ja rakennuksen omistajan välillä. Kuva: Pekka Rautiainen
Seminaarin D-rakennuksen peruskorjauksen piti alkaa tänä kesänä. Epäselvyys tulevien vuokrien suuruudesta hiertää kaupungin ja rakennuksen omistajan välillä. Kuva: Pekka Rautiainen

Sisäilmaongelmista kärsivän Seminaarin koulun D-rakennuksen peruskorjaus viivästyy. Alun perin peruskorjauksen oli tarkoitus alkaa nyt kesällä.

Syynä on kiista kustannuksista: Kuinka paljon peruskorjaus nostaa vuokrakuluja.

Hämeenlinnan opetustoimenjohtaja Mika Mäkelä ei osaa arvioida peruskorjauksen alkamisajankohtaa.

Kustannuksista ei yhteisymmärrystä

Mäkelän mukaan rakennuksen omistajan, Suomen Yliopistokiinteistöjen kanssa ei ole päästy yhteisymmärrykseen peruskorjauksen aiheuttamista korjauskustannuksista.

Asia ei etene, ennen kuin on ratkaistu, millaiset kustannukset peruskorjauksesta tulevat Hämeenlinnan kaupungille.

– Tarvitsemme lähtökohtaisesti turvalliset ja terveelliset tilat, jossa voimme jatkaa toimintaa. Kuinka laajasti tehdään korjauksia ja millainen korotus siitä tulee vuokriin, se on meille merkittävää, Mäkelä toteaa.

Pattitilanne välimiesmenettelyssä

Hämeenlinnan kaupunki ja Suomen Yliopistokiinteistöt ratkovat pattitilannetta välimiesmenettelyllä.

– Neuvottelut jatkuvat ja ovat sellaisessa vaiheessa, että tämmöistä välimiesmenettelyä käytetään. Kumpikin nimeää siihen oman edustajansa ja sitä kautta pyritään sopimukseen.

Opetustoimenjohtaja kiistää, että Hämeenlinnan kaupunki haluaisi laajempia korjauksia rakennukseen, mitä Suomen Yliopistokiinteistöt olisivat aikeissa tehdä.

– Kyse ei ole siitä. Vuokranantaja varmasti tekee tässä tapauksessa paljon korjauksia ja toiminnallisia muutoksia. Tietenkin kaikella on joku rahallinen vaikutuksensa. Enemmän tässä on kyse siitä, mitä se meille kustantaa, Mäkelä sanoo.

Siihen, milloin Seminaarin koulun D-rakennuksen peruskorjausta päästään aloittamaan, Mäkelällä ei ole antaa minkäänlaista arviota.

– Viimeisin tieto minulla on, että tällainen välimiesmenettely alkaa. En tiedä yhtään aikataulusta, millä se lähtee etenemään ja mikä sen kestokaan on. Sen jälkeen toivottavasti tulee yhteinen ymmärrys ja päästään asiassa eteenpäin, Mäkelä toteaa.

Lastentalo uudelleen käyttöön

Seminaarissa koulunkäynti jatkuu ensi syksynä tiiviissä tunnelmissa. D-rakennuksesta evakossa olevat noin 200 alakoululaista jatkavat koulunkäyntiään sijoitettuna kampuksen muihin tiloihin.

– Tunnelma oli tiivis tämän kevään. Kaikki tilat ja toiminnot, mitä vain on ollut mahdollista hyödyntää, otettiin käyttöön.

Syksyllä Seminaarissa tilan ahtautta helpottaa osaltaan se, että reilut 80 koulun oppilasta palaa Ojoisten Lastentaloon. Oppilaat ovat olleet evakossa Seminaarin koulussa Lastentalon sisäilmaongelmien takia.

Opetustoimenjohtajan korviin ei ole kantautunut tietoa sisäilmasta oireilevista lapsista sen jälkeen, kun D-rakennuksen käytöstä luovuttiin.

– Ilmeisesti muut rakennukset ja tilat ovat toimineet hyvin, vaikka tiivistämisiä on niissä jouduttu tekemään. HÄSA.

Lue myös: Seminaarin koulun D-rakennus tyhjenee täysin oppilaista vuodenvaihteen jälkeen – Väistötilat löydettiin koulun muista osista (HÄSA 3.12.2018)

 Mistä on kysymys

Seminaarin D-rakennuksen ilmanlaatua on tutkittu useita kertoja vuosien mittaan.

Viime syyskuussa julkaistun sisäilmatutkimusraportin mukaan D-rakennuksessa altistuminen mikrobeille on todennäköistä.

Oppilaiden evakuointi D-rakennuksesta aloitettiin viime vuoden lopulla. Noin 200 oppilasta (12 alakoululuokkaa) siirtyi koulun muihin osiin.

Ennen evakkoa käyttöön otettiin räätälöity opetus, jossa D-luokan oppilaat siirtyivät vuorollaan puhtaisiin opetustiloihin.

E-rakennukseen tehtiin sisäilma- ja kuntotutkimuksia toissa vuonna. Rakennuksessa todettiin rakenteellisia mikrobivaurioita. Sisäilmassa ei todettu poikkeavia mikrobipitoisuuksia.

E-rakennuksessa on tehty välipohjien tiivistyspinnoituksia, jotta tiloja voidaan käyttää varsinaiseen peruskorjaukseen asti.

Peruskorjauksen valmistelun on tarkoitus alkaa D-rakennuksen peruskorjauksen jälkeen.

Päivän lehti

25.1.2020