Kanta-Häme

Seminaarin koulussa puutteita ilmanvaihdossa

Seminaarin koulun H-rakennuksessa on havaittu ilmanvaihdon puutteita sekä rakenteellisia vuotoja sisäilmaan. Tämä selvisi tilat omistavan Suomen Yliopistokiinteistöjen (SYK) helmikuussa teettämässä sisäilma- ja kosteusteknisessä kuntotutkimuksessa ja sisäilman altistumisolosuhdearvioinnissa.

Rakennuksessa ei todettu rakenteellisia vaurioita, mutta puutteet ja vuodot mahdollistavat korjaamattomien tilojen olosuhteiden heikentymisen, kertoo SYK:n kampusmanageri Jyrki Miettinen.

Nyt havaittujen ilmavuotojen korjaukset tehdään ensi kesänä, kun on koulujen loma-aika.

Epäilyn sisäilmaongelmista herätti oppilaiden oireilu. Oireita, joiden epäillään johtuvan sisäilmaongelmista, on erityisesti H-rakennuksessa koulua käyvillä oppilailla. Rakennuksessa on 183 oppilasta, joista kymmenen prosentin huoltaja ilmoitti oire-epäilyistä kouluterveydenhuollon Wilma-kyselyyn tammikuun alussa.

Kaupungin rakennusteknisen asiantuntijan Mika Metsäalhon mukaan epäiltyjen sisäilmaoireiden määrät ovat olleet normaalia keskitasoa kaikissa muissa Seminaarin koulun rakennuksissa paitsi H-rakennuksessa.

H-rakennuksen ilmanvaihdon käyntiaikoja on SYK:n mukaan tarkasteltu ja pidennetty olosuhteiden varmistamiseksi. Tiloihin on myös toimitettu siirrettäviä ilmanpuhdistimia.

Muutamaan tilaan on jo aikaisemmin tehty ilmavuotokorjauksia.

Seminaarin koulun rehtori Pasi Rangell kertoo, että H-rakennuksessa on tehty tiivistyksiä kahtena viime kesänä, koska ilma on kulkenut väärään suuntaan.

Salaojat ja perustuksien vedeneristys on uusittu kesällä 2014.

Rakennuksen perustuksia on tutkittu maanpinnan tasolta, ja sisäilma-asiantuntijan näkemyksen mukaan suoritetuilla tutkimuksilla on saatu riittävän kattava tieto rakennuksen rakenteiden kunnosta.

Ilmanvaihtojärjestelmässä havaittuihin puutteiden osalta tehdään lisäselvityksiä korjaustavan ja -laajuuden selvittämiseksi.

Hämeenlinnan kaupunki on tilan vuokraajana kiinnostunut tutkimusten tuloksista, mutta suoraan kaupunki ei voi määritellä, mitä pitäisi tehdä.

– Voimme esittää kysymyksiä ja mielipiteitä, jotta tutkimukset tulevat tehtyä asianmukaisesti. Yliopistokiinteistöt on hoitanut asiat kohtuullisen hyvin, Mika Metsäalho sanoo.

Vuokrauksen normaali ehto on Metsäalhon mukaan tilojen terveellisyys ja turvallisuus myös sisäilman osalta. Jos ilmenee jotain normaalista käyttökunnosta poikkeavaa, SYK on korjausvelvollinen.

Koululla toimii SYK:n vetämä sisäilmatyöryhmä, jossa on kaupungin ja koulun edustajia sekä sisäilma-asioiden asiantuntijoita.

Ylläpitopäällikkö Jarmo Perkiö kertoo, että SYK:llä on sisäilmatoimintamalli, jonka mukaan toimitaan epäiltyjen ongelmien kohdalla yhteistyössä kaupungin kanssa. Hän korostaa, että myös kiinteistön omistajan tavoitteena ovat turvalliset ja terveelliset tilat.

Rehtori Pasi Rangell kertoo, että koulussa on oltu tyytyväisiä vuokranantajaan.

Hänen mukaansa SYK korjaa ilmenevät ongelmat heti, kun kaupungilla korjauksissa oli usein viivästyksiä.

Rangellin mukaan koulun henkilökunnalta ei ole tullut ilmoituksia oireista. Hän osasi kuitenkin odottaa jonkinlaisia ongelmia, koska H-rakennus on tasakattoinen ja rakennettu 1980-luvulla.

– Uskon, etteivät ongelmat ainakaan vähene, Rangell sanoo. HÄSA

Päivän lehti

3.6.2020