Kanta-Häme Hämeenlinna

Seminaarin koulusta oli jo neuvoteltu halvempi sopimus – 340 000 euron säästö maksoi miljoonan vuodessa

Kaupunki oli neuvotellut pelkkien normaalikoulun tilojen vuokraamisesta. Miljoonan euron vuotuinen vuokramenojen lisäys perusteltiin kiireellä ja 340 000 euron vuotuisella säästöllä.
Seminaarin kouluun tehdyt remontit ovat nostaneet vuokran jo yli puolitoistakertaiseksi alkuperäisestä. Heinäkuussa 2012 tiloja yliopiston tiloja remontoitiin koulukäyttöön. Kuva: Markku Tanni
Seminaarin koululla on vuosien saatossa tehty paljon remontteja. Kuva: Markku Tanni

Hämeenlinnalaisia on ihmetyttänyt Seminaarin koulun vuokrasotkussa muun muassa se, miksi kaupunki on vuokrannut Suomen yliopistokiinteistöiltä paljon enemmän tiloja kuin mitä koulun toimintaan tarvitaan.

Hämeen Sanomien selvityksessä asiasta löytyi erikoinen käänne vuosien takaa.

Lasten ja nuorten lautakunnan päätöspöytäkirja marraskuulta 2011 paljastaa, että kaupunki oli jo tuolloin neuvotellut tilapäisen ratkaisun pelkkien normaalikoulun oppilaiden tarvitsemien tilojen vuokraamiseksi.

Kokouksessa esitetyn aiesopimuksen luonnoksen mukaisesti Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:n (SYK) ja Tampereen yliopiston välinen vuokrasopimus Normaalikoulun tiloista olisi siirtynyt Hämeenlinnan kaupungille kesällä 2012. Sopimus olisi ollut irtisanottavissa päättymään 30.4.2015 alkaen.

Sopimuksen mukaisesti koulun vuokra olisi ollut 8,60 euroa neliömetriltä kuukaudessa. Vuosivuokrana se olisi tehnyt 640 000 euroa sisältäen lämmityksen, veden ja rakennusten huollon ja ylläpidon. Lisäksi olisi vuokrattu seminaarin lisärakennuksessa oleva liikuntahalli erikseen sovittavaan hintaan.

 Lue myös: Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Rautio on pyytänyt selvityksen Seminaarin koulun kalliista vuokrista

Toisin kuin virkamiehet ovat myöhemmin perustelleet, pitkää ja kallista Seminaarin vuokrasopimusta ei siis tarvittu ensisijaisesti normaalikoululaisten koulutilojen turvaamiseksi.

Aiesopimuksenkin mukaan lopullisena tavoitteena tosin oli kaikkien SYK:n omistamien tilojen vuokraaminen kaupungille, mutta vasta kattavien selvitysten ja investointisuunnitelmien jälkeen.

Marraskuun kokouksessa tehtiin kuitenkin kalliiksi tullut päätös. Silloisen tilaajapäällikkö Antti Karrimaan valmistelema ja hänen esimiehensä, silloisen tilaajajohtaja Markku Rimpelän esittelemä päätösesitys sisälsi kaikkien yliopistolta vapautuvien tilojen vuokraamisen nopeassa aikataulussa.

Perusteluna oli Ojoisten koulun akuutti sisäilmaongelma. Esityksen mukaan sen ratkaisemiseksi ei ollut aikaa odottaa Ojoisille suunnitellun 12 miljoonan euron peruskorjaus- ja uudisrakentamisinvestoinnin toteutumista.

Lautakunta päätti, että kaupungin vastuulle siirtyvät normaalikoulun noin 370 oppilasta tulisivat Ojoisten koulun oppilaiksi ja Ojoisten koulu puolestaan siirrettäisiin mahdollisimman suurilta osin Seminaarin tiloihin. Virkamiehet alkoivat neuvotella vuokrasopimusta SYK:n kanssa.

Käytännössä päätös tarkoitti sitä, että Ojoisille tehtäisiin tilat vain päivähoidon, esiopetuksen ja 1.–2. luokan oppilaille. Vanhemmat lapset kävisivät koulua Seminaarilla. Näin laskettiin säästettävän 8 miljoonan euroa Ojoisten investointikuluissa, mikä merkitsi noin 340 000 euron säästöä vuodessa.

 

Lue myös: Onko Seminaarin koulun vuokra niin kallis, että Myllymäki saa mennä? Näin vastaa apulaiskaupunginjohtaja (7.11.2019)

 

Maaliskuussa 2012 lautakunta hyväksyi tilaajajohtaja Rimpelän esittelystä Seminaarin uuden vuokrasopimuksen. Nyt tilojen vuosivuokra olikin 1,6 miljoonaa euroa aiemmin esitetyn 1,3 miljoonan euron sijaan. Vuokra-aika oli vähintään 20 vuotta.

Vuokran nousu selittyy ilmeisesti sopimusehdolla, jonka mukaan SYK vastaisi myöhemmin sovittavista korjaus- ja muutostöiden kuluista 6,2 miljoonaan euroon saakka.

Näin laskien kuuden miljoonan euron investointi SYK:n omistamaan kiinteistöön lisäsi kustannuksia miltei saman summan, mikä haluttiin säästää välttämällä kahdeksan miljoonan euron investointi kaupungin omistamaan Ojoisten kouluun.

Ojoisten oppilaiden ottaminen Seminaarin kouluun oli myös perustelu sille, miksi kaupungin oli vuokrattava normaalikoulun tilojen lisäksi myös opettajakoulutuksen tilat. Se toi vuosivuokraan yli 600 000 euroa lisää.

Näin 340 000 euron vuosisäästö Ojoisilla muuttui miljoonan euron vuotuiseksi menolisäykseksi Seminaarilla. Sittemmin Seminaarin vuokra on noussut jo puolitoistakertaiseksi.

Kun Hämeen Sanomat kesäkuussa 2013 haastatteli tilaajapäällikkö Karrimaata Seminaarin remontteihin liittyen, oli tiedossa, että peruskorjaus- ja muutostyöt nostaisivat vuokraa huomattavasti. Karrimaa myös kertoi, että kun remonttikokonaisuus vuonna 2016 valmistuisi, olisi koulussa 10–15 luokkatilaa enemmän kuin silloiselle oppilasmäärälle tarvittiin.

– En näe sitä kuitenkaan ongelmana. Niitä voidaan käyttää esimerkiksi väistötiloina muiden koulurakennusten korjausten aikana tai mahdollisesti muuhun käyttöön, Karrimaa selvitti tuolloin. HÄSA

 

Lue myös: Seminaarin koulun korjauskustannusten kiistaa ei ratkaistakaan välimiesmenettelyssä (7.11.2019)

 

Lue myös: Seminaarin koulun peruskorjaus viivästyy – Ensin pitää päästä yhteisymmärrykseen korjauskustannuksista (12.6.2019)