Kanta-Häme

Seta pettynyt Suomen ihmisoikeuspolitiikkaan – Järjestön puheenjohtajaksi humppilalainen transmies

Setan puheenjohtaja, humppilalainen Sakris Kupila.

Setan Tampereella kokoontunut edustajakokous otti viikonloppuna kantaa Suomen hallituksen ihmisoikeuspolitiikkaan.

Edustajakokous kritisoi etenkin Suomen translakia, jota se pitää vanhentuneena ja ihmisoikeuksia loukkaavana. Lakiin kuuluu sterilisaatiopakko.

Kokouksen julkaisemassa kannanotossa todetaan, ettei hallitus ole huomioinut YK:n yleismaailmallisen määräaikaistarkastelun (UPR) aikana saatuja suosituksia sateenkaari-ihmisten oikeuksien parantamisesta, eikä Euroopan neuvoston ja Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen sitovia linjauksia translain korjaamisesta ja itsemääräämisoikeuden kunnioittamisesta.

– Hallitus on ohittanut täysin myös kotimaan ihmisoikeustoimijoiden, kuten ihmisoikeusvaltuuskunnan, eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen ja lapsiasia-, yhdenvertaisuus- ja tasa-arvovaltuutettujen päätökset ja kannanotot, joissa kaikissa painotetaan translain uudistamisen kiireellisyyttä.

Lisäksi kokous nosti esiin monimuotoisten perheiden oikeudet, kuten adoptio-oikeuden ulottamisen miespareille ja hedelmöityshoitojen yhdenvertaisuuden, ja sukupuolen moninaisuuden.

Kannanotossaan Seta löytää hallituksen toimista myös kiitettävää. Järjestö pitää tärkeänä, että hallitus saattoi voimaan tasa-arvoisen avioliittolain ja on selvittänyt intersukupuolisten oikeustilannetta.

Edustajakokouksessa valittiin Setalle myös puheenjohtaja kaudelle 2019–2020. Puheenjohtajaksi valittiin humppilalainen transmies Sakris Kupila. HÄSA

Päivän lehti

12.8.2020