Kanta-Häme

Seurakuntavaalien ehdokkaat haluavat ympäristöystävällisen kirkon – Samaa sukupuolta olevien vihkimistä kannattaa lähes puolet vaalikoneessa

Seurakuntavaalien vaalikoneessa kysytään mielipiteitä kirkon toiminnasta, uskosta ja ajankohtaisista aiheista.
Hämeenlinna-Vanajan seurakunnan seurakuntavaaliehdokkaista 60 oli vastannut vaalikoneeseen tiistaihin mennessä.

Seurakuntavaalien ehdokkaat pitävät ilmastonmuutosta keskeisenä kysymyksenä kirkollisessa vaikuttamisessa. Tämä selviää vaalikoneesta, joka aukesi äänestäjille maanantaina.

Ehdokkaista 86 prosenttia toivoisi kirkon toimivan edelläkävijänä oman toimintansa ilmastovaikutusten nopeassa pienentämisessä. Kaksi kolmasosaa ehdokkaista on sitä mieltä, että ilmasto- ja ympäristökysymysten tulisi olla esillä kirkon omassa sanomassa ja yhteiskunnallisessa vaikuttamistyössä.

Vaalikoneen ajankohtaisissa kysymyksissä käsitellään myös muun muassa samaa sukupuolta olevien vihkimistä sekä eutanasiaa.

Lähes puolet vastanneista ehdokkaista sallisi samaa sukupuolta olevien parien vihkimisen. Sitä kannattaa 44 prosenttia ehdokkaista. Nykyisistä luottamushenkilöistä 25 prosenttia kannattaa vihkimistä, ketoo Kirkon tutkimuskeskuksen vuonna 2015 tekemä kysely. 49 prosenttia vastaajista on ainakin osittain sitä mieltä, että papeille tulisi sallia vapaus omantuntonsa mukaan vihkiä tai olla vihkimättä samaa sukupuolta olevia pareja.

Joidenkin seurakuntien ehdokkailta kysytään vaalikoneessa myös paikallisia kysymyksiä.

Hämeenlinna-Vanajan seurakunnassa kysytään, mitä mieltä ehdokkaat ovat lähipalvelujen järjestämisestä. Suurin osa 60 vastaajasta oli sitä mieltä, että toimitiloja tulisi olla eripuolilla kaupunkia tai keskittää muutamiin kaupunginosiin, eikä vain yhteen seurakuntataloon.

Hattulassa taas kysytään, kuinka tärkeää seurakunnan toiminnan kannalta olisi, että Parolaan saataisiin uusi seurakuntatalo. Hattulan ehdokkaista kukaan ei ollut vielä tiistaihin mennessä vastannut vaalikoneeseen.

Vaalikoneessa kysytään myös mielipiteitä kirkon toiminnasta, lähimmäisyydestä ja suhteesta uskoon.

Marraskuussa järjestettävissä seurakuntavaaleissa on yli 16 000 ehdokasta, joista tähän mennessä 5 000 on vastannut vaalikoneen kysymyksiin.

Seurakuntavaalien ennakkoäänestys on 6.–10. marraskuuta. Varsinainen vaalipäivä on sunnuntaina 18. marraskuuta.

Vaalien teema on Minun kirkkoni. Äänioikeus on kaikilla seurakunnan 16 vuotta täyttäneillä jäsenillä. Edellisissä, vuoden 2014 vaaleissa äänestysprosentti oli 15,5.

Osa ehdokkaista on ehdolla seurakuntayhtymissä kahdessa vaalissa, joissa valitaan luottamushenkilöt sekä yhtymien yhteiseen kirkkovaltuustoon että seurakuntaneuvostoon.

Itsenäisissä seurakunnissa toimitetaan vain yhdet vaalit, joissa valitaan kirkkovaltuuston jäsenet. Sopuvaalit järjestetään 50 seurakunnassa. HäSa

 

Seurakuntavaalien vaalikone löytyy täältä. Ehdokkailla on 19.10. asti aikaa vastata koneeseen.

 

Poimintoja vastauksista: Sukupuolineutraali avioliitto

 

Tulisiko kirkon vihkiä samaa sukupuolta olevia pareja? Näin vastaavat vaalikoneessa Hämeenlinna-Vanajan seurakunnan ehdokkaat:

 

”Niin kauan kuin Kirkolliskokous pitää avioliittoa miehen ja naisen välisenä ei kirkon tule vihkiä avioliittoon samaa sukupuolta olevia, mutta kun kirkolliskokous asian muuksi muuttaa on tätä tahtotilaa seurattava.”

Sara Kaloinen

Kokoava seurakunta – kokoomus ja sitoutumattomat

 

”Raamatusta ei mielestäni löydy perusteita samaa sukupuolta olevien liitolle.”

Tiina Anttila

Seurakuntaväki

 

”Mitä kirkko menettää jos vihkiminen sallitaan myös samaa sukupuolta oleville? En usko että mitään.”

Kimmo Tapanainen

Tulkaa kaikki

 

”Jokaiselle rakkaus on henkilökohtainen asia ja päätös.”

Leena Tiesmaa

Seurakuntademarit