fbpx
Kanta-Häme

Seurakuntayhtymä ei taivu Tuuloksen valitukseen

Hämeenlinnan seurakuntayhtymän mielestä Tuuloksen seurakunnan valitus palaneen pappilan vakuutuskorvausten käytöstä on aiheeton ja tehty valitusajan päättymisen jälkeen.

Valitus tosin jätettiin määräajassa, mutta seurakuntaneuvosto käsitteli asian vasta jälkikäteen viisi päivää valitusajan päättymisen jälkeen.

Tuuloksen seurakunta väittää Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle tekemässään valituksessa, että seurakuntayhtymä on ylittänyt asiassa toimivaltansa ja päätöksenteko vakuutuskorvauksen vastaanottamisesta olisi kuulunut Tuuloksen seurakunnalle.

Seurakuntayhtymän yhteinen kirkkovaltuusto päätti hyväksyä 490 000 euron kertakorvauksen, joka voidaan käyttää seurakuntayhtymän haluamalla tavalla. Vaihtoehtona olisi ollut muutaman kymmenentuhatta euroa suurempi korvaus, jolla olisi pitänyt rakentaa uusi pappila sen tasoisesti kuin palanut rakennus oli ennen paloa.

Tuuloksen seurakunta haluaisi rakentaa uuden pappilan ja sen yhteyteen kirkkoherranviraston ja kokoontumistiloja, kuten palaneessakin pappilassa oli. Tuuloksen vanha pappila tuhoutui tulipalossa helmikuussa 2011.

Tuuloksen seurakunta kuuluu vuoden 2009 alussa perustettuun Hämeenlinnan seurakuntayhtymään, mutta katsoo, että sillä on päätösvalta vakuutuskorvauksesta. Se on valittanut seurakuntayhtymän korvausasiaa koskevasta päätöksestä sekä hallinto-oikeuteen että kirkkohallitukseen.

Yhtymä tyrmää valituksen perustelut

Seurakuntayhtymän kirkkoneuvosto päätti torstai-iltana antaa hallinto-oikeudelle lausunnon, jossa vaaditaan Tuuloksen seurakunnan vaatimusten hylkäämistä ja että Tuuloksen seurakunnan on korvattava seurakuntayhtymän oikeudenkäyntikulut.

Yhtymä perustelee kantaansa sillä, että yhtymä on ainoastaan päättänyt hyväksyä vakuutusyhtiön korvausehdotuksen. Päätöksessä ei ole otettu kantaa vakuutuskorvauksen käyttämiseen tai Tuuloksen pappilan rakentamiseen.

Yhtymä katsoo myös, että palanut pappila oli yksiselitteisesti seurakuntayhtymän omaisuutta. Lausunnon mukaan esimerkiksi valituksessa oleva väite seurakuntayhtymän omistuksen muodollisuudesta on keksitty, eikä perustu kirkkolakiin.

Valituksessa myös väitetään, että yhteinen kirkkovaltuusto olisi ylittänyt toimivaltansa, kun ei alistanut vakuutuskorvauspäätöstään kirkkohallitukselle. Tuuloksen seurakunta on aiemmin vaatinut kirkkohallitusta muuttamaan kirkkoneuvoston päätöksen, mutta kirkkohallitus on todennut, ettei sillä ole asiassa päätösvaltaa. (HäSa)

Menot