Kanta-Häme

Seurakuntayhtymän talous nousi plussalle

Hämeenlinnan seurakuntayhtymä on onnistunut tekemään ensimmäisen kerran ylijäämäisen tilinpäätöksen. Vuonna 2014 ylijäämää kertyi 1,4 miljoonaa euroa.

Seurakuntayhtymä perustettiin vuonna 2009 kuntaliitoksen yhteydessä ja sen viiden ensimmäisen tilikauden aikana alijäämiä kertyi yhteensä noin 2,9 miljoonaa euroa.

Yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyi 16-kohtaisen talouden tasapainottamisohjelman kesällä 2013. Suurimmat säästöt seurakuntayhtymä on tehnyt henkilöstökuluissa ilman irtisanomisia ja lomautuksia. Seurakuntayhtymä ja sen seurakunnat työllistivät vuoden lopussa 142 henkilöä.

– Henkilöstö on vähentynyt lähes 20 henkilötyövuodella. Vapautuvien virkojen ja työsuhteiden täytössä olemme olleet erittäin tarkkoja, sanoo talousjohtaja Kai Kauppinen.

Seurakunta on kehittänyt toimintatapojaan ja aloittanut jopa uutta toimintaa. Poltinahon seurakuntatalolla on alkanut säännöllinen nuorten ja nuorten aikuisten musiikkipainotteinen jumalanpalvelustoiminta eli musamessu. Seurakuntatalon käyttöastetta ovat kasvattaneet kerhot, kuorot, rippikoululaiset, partiolaiset, bändikämppä ja puutyöpaja.

Hämeenlinnalaiset kävivät jumalanpalveluksissa aiempaa ahkerammin. Edellisvuoteen verrattuna osallistujamäärät kasvoivat yhdeksällä prosentilla.

– Erityistä kasvua oli muissa kuin kello 10 alkavissa pääjumalanpalveluksissa, kertoo Hämeenlinna-Vanajan seurakunnan kehityskappalainen Heikki Toivio.

Jäsenmäärä laski 900:llä

Seurakuntayhtymän kirkollisverotulot kasvoivat 900 000 euroa vuonna 2014, kun kirkollisveroa korotettiin 0,15 prosenttiyksiköllä. Seurakuntien jäsenmäärä vähentyi noin 900:llä.

– On selvää, että heikentyvä jäsenkehitys on yksi isoimmista huolenaiheistamme, sanoo Kauppinen.

Yhteisöverotulojen kasvu Hämeenlinnassa 130 000 eurolla yllätti seurakuntayhtymän, sillä verokantaa alennettiin neljällä prosenttiyksiköllä vuonna 2013.

Seurakuntayhtymän tulosta paransivat osaltaan myös myyntivoitot, joita kertyi sijoitusarvopapereista 234 000 euroa sekä kahden lomatontin ja Kalvolan pappilan myynnistä 218 000 euroa. (HäSa)