Kanta-Häme

Seurakuntayhtymän talousarvio päätyi plussalle

Hämeenlinnan seurakuntayhtymän yhteinen kirkkovaltuusto on vahvistanut positiivisen talousarvion vuodelle 2014. Talousarvion laadinnassa noudatettiin valtuuston kesäkuussa asettamia suuntaviivoja.

Ensi vuoden verotulokertymäksi arvioidaan 11,9 miljoonaa euroa. Siitä 60 prosenttia jaetaan seurakunnalliseen toimintaan ja 40 prosenttia jää seurakuntayhtymälle muun muassa kiinteistöjen ylläpitoon ja hautausmaiden hoitoon. Lisäksi seurakuntayhtymän osuudesta myönnettiin 80 000 euroa rakennemuutosrahaksi Hauhon, Kalvolan, Lammin ja Tuuloksen seurakuntien käyttöön.

Talouden tasapainottamiseksi toimintakatetta on pienennetty 583 000 euroa, mikä kohdistuu pääosin henkilöstömenoihin. Vastaavasti 1,30 prosenttiin nousevan veroäyrin arvioidaan tuovan 878 000 euron lisätulot kuluvan vuoden arvioon verrattuna.

Palvelujen ostoista säästetään noin 150 000 euroa ja myönnettävistä avustuksista 110 000 euroa.

Näiden toimenpiteiden ansiosta talousarvion perusta on saatu tasapainoiseksi ja omaisuuden myyntiä talouden tasapainottamiseksi ei tarvitse jatkaa. Palvelumaksujen korotuksilla kerätään noin 20 000 euron lisätuotot. Talousarvion loppusumma on 39 000 euroa ylijäämäinen.

Maltilliset investoinnit

Vuorentaan krematorion laajennuksen valmistuttua kesällä luvassa on maltillisten investointien vuosi. Krematorioon investoitiin yhteensä 2,8 miljoonaa euroa.

Loimalahden leirikeskuksen yhteydessä olevaa asuntoa suunnitellaan muutettavaksi kerhotilaksi, mikä toteutuessaan palvelisi erityisesti kaupungin länsipuolen lapsiperheitä. Lisäksi kiinteistöissä toteutetaan kuntokartoitusten mukaisia LVIS-järjestelmien korjauksia ja suunnittelua.

Vanajan hautausmaan laajennukseen varataan 100 000 euroa ja työhön päästään, kun kaavoitus alueella etenee. Renkoon ja Vuorentaan hautausmaalle rakennetaan muisto- ja uurnalehdot. Lisäksi sankarihauta-alueita kunnostetaan.

Hautaukset kallistuvat

Yhteinen kirkkovaltuusto vahvisti yhteisen kirkkoneuvoston hyväksymän uuden hautaushinnaston, joka otetaan käyttöön tammikuun alussa.

Uuden krematorion valmistuttua seurakuntayhtymä toivoo tuhkausten lukumäärän kasvavan entisestään. Siksi uudessa hinnastossa pienen uurnahaudan hinta pysyy ennallaan, vaikka muita hautasijamaksuja korotetaan.

Esimerkiksi arkkuhautasijan maksu nousee hämeenlinnalaisilta 25 euroa. Muistolehtoon hautauksen ja uurnan hautauksen maksut nousevat viidellä eurolla.

Arkkuhautauksen maksu nousee 30 euroa. Samalla päätettiin, että jatkossa alle yksivuotiailta ja kuolleena syntyneiltä hämeenlinnalaisilta ei veloiteta hautaus- eikä tuhkausmaksua lainkaan.

Seurakuntavaalit syksyllä

Marraskuussa kaikki 16 vuotta täyttäneet kirkon jäsenet pääsevät valitsemaan paikallisia luottamushenkilöitä seurakuntavaaleissa.

Hämeenlinnan kaupungin juhliessa tammikuussa 375-vuotisjuhliaan, tulee samalla kuluneeksi 375 vuotta silloisen Hämeenlinnan seurakunnan perustamisesta. Sittemmin nykyiseen Hämeenlinna-Vanajan seurakuntaan ovat tulleet mukaan huomattavasti vanhemmat Vanajan ja Rengon seurakunnat. Juhlan kunniaksi 19. tammikuuta vietetään juhlajumalanpalvelusta Hämeenlinnan kirkossa. (HäSa)