Kanta-Häme

Seurakuntayhtymän väki vähenee

Marraskuussa alkaneet Hämeenlinnan seurakuntayhtymän yhteistoimintaneuvottelut ovat päättymässä.

– Ketään ei irtisanota, mutta 16 avoimeksi jäänyttä työtehtävää jää täyttämättä. Tällä hetkellä Hämeenlinnan seurakunnissa työskentelee 22 henkeä vähemmän kuin viime vuoden alussa, sanoo talousjohtaja Kai Kauppinen.

Yhteisen kirkkovaltuuston viime kesäkuussa siunaamassa talouden tasapainottamisohjelmassa tavoitteeksi asetettiin talousarvion loppusummaan noin 800 000 euron vähennys, josta suurin osa toteutuisi noin 20 henkilötyövuoden vähentämisen kautta. Lisäksi seurakunnan toimintoja on keskitetty omiin tiloihin ja eri järjestöille myönnettäviä avustuksia on vähennetty.

Kirkkovaltuusto päätti tuolloin, että avoimeksi tulevia virkoja ja työsuhteita täytetä vuoden 2014 vuoden loppuun saakka. Samalla päätettiin, että yhteinen kirkkoneuvosto voi kuitenkin päättää tähän kohdistuvista poikkeuksista.

Yt-toimikunta on kokoontunut kymmenen kertaa, ja viimeinen kokous pidetään 29. huhtikuuta.

Yt-neuvottelujen osapuolet toteavat, että yhteisen kirkkovaltuuston määrittelemä henkilötyövuosien vähennys on pääosin toteutunut eläköitymisen ja määräaikaisuuksien päättymisen myötä. Lisäksi neuvotteluosapuolet toteavat, ettei lomautuksia ole tarvinnut ottaa käyttöön eikä merkittäviä ulkoistamistoimenpiteitä ole tarvetta tehdä. Kiinteistönhoidossa yhteistyötä nykyisten sopimuskumppaneiden kanssa lisätään.

Virkoja hakuun

Yhteinen kirkkoneuvosto kuuli torstaina yt-toimikunnan näkemyksen. Sen perusteella kirkkoneuvosto päätti myöntää Hämeenlinna-Vanajan seurakunnalle luvan täyttää laajaa yliopistollista tutkintoa edellyttävä kanttorin virka sekä hallinnon sihteerin ja viestintäpäällikön työsuhteet vakituisesti. Hämeenlinna-Vanajan seurakuntaneuvosto on julistanut nämä tehtävät haettavaksi 9. toukokuuta mennessä.

Lisäksi päätettiin, että sairaalapastorin virka, johtavan lapsityönohjaajan virka ja perheneuvojan virka voidaan täyttää sisäisin virkajärjestelyin kahden vuoden määräajaksi. Samoin kahden vuoden määräajaksi täytetään kolme seurakuntapastorin viransijaisuutta ja kaksi nuorisotyönohjaajan viransijaisuutta. Kolme lastenohjaajan työsuhdetta täytetään vuoden määräajaksi. (HäSa)

Päivän lehti

27.10.2020

Fingerpori

comic