Kanta-Häme

Seutuyhteistyölle tarjolla uusi malli

Hattula, Janakkala ja Hämeenlinna ovat edenneet seutuneuvotteluissaan. Tosin samalla kysymys on kuntarakenteestakin.

Kuntien neuvottelijat esittävät nyt omille kunnanhallituksilleen ja valtuustoilleen, että haetaan yhteistyössä ulkopuolista kuntarakenneselvittäjää.

Samalla, kun tehdään kuntarakenneselvitystä, luodaan myös uusi pohja seutuyhteistyölle.

Mahdollisimman nopeasti on tarkoitus perustaa kuntarakennelain mukaiset työryhmät. Niitä on kuusi.

Toimialoina ovat elinvoima- ja elinkeinopolitiikka sekä maankäyttö, asuminen ja liikenne, joka on yksi kokonaisuus. Kolmantena ryhmänä on sote, neljäntenä sivistystoimi ja viidentenä hallinto ja talous ja niihin liittyvä henkilöstöpolitiikka.

Kuudes ryhmä käynnistyy vasta huhtikuussa. Sen teemana on demokratia.

Työryhmien pitää jättää selvityksensä huhtikuun loppuun mennessä. Kokonaisuuden odotetaan valmistuvan elokuun lopussa.

Pysyvä toimintatapa

Lisäksi kuntien neuvotteluissa on luotu esitys seudullisen yhteistyön pysyvästä rakenteesta.

Yhteistyön kokoavana kattona toimii kahdesti vuodessa kokoontuva seutufoorumi. Se on kunnanhallitusten ja valtuustojen yhteinen tapaaminen.

Seutuneuvottelukunta kokoontuisi 4-6 kertaa vuodessa. Siihen kuuluisi neljä poliitikkoa, joka kunnasta. Esittelijöinä toimisivat kunnanjohtajat.

Neuvottelukunta valmistelee päätösesityksiä kunkin kunnan päätettäväksi.

Kerran kuukaudessa kokoontuisi kunnanjohtajakokous. Jokainen kunta nimeää lisäksi edustajansa seutusihteeristöön, joka valmistelee ja kokoaa asiat kunnanjohtajakokoukseen.

Seutufoorumin, -neuvottelukunnan ja -sihteeristön sihteerinä ja yhteyshenkilönä toimii Hämeenlinnan kehittämisjohtaja Tarja Majuri. (HäSa)

Päivän lehti

26.11.2020

Fingerpori

comic