Kanta-Häme Hämeenlinna

Seutuyhteistyötä voidaan lisätä hankinnoissa – Yli 10 vuotta vanha sopimus on uusittavana

Yli 10 vuotta vanha sopimus haluttiin uusia, koska sekä hankintalaki että sopijaosapuolet ovat muuttuneet.
Yli 10 vuotta vanha hankintasopimus on nyt uusitu, ja Hämeenlinnan seudun kunnat hyväksyivät sen omalta osaltaan maanantaina. Arkistokuva Juhani Salo

Hämeenlinnan seudulla tavoitellaan entistä tiiviimpää yhteistyötä tuotteiden ja palveluiden kilpailuttamisessa ja hankinnoissa.

Tavoitteena on, että yhteisissä hankinnoissa voidaan ottaa paremmin huomioon paikallinen ja seudullinen tarjonta. Toisaalta seutu voi jättäytyä pois sellaisista yhteishankinnoista, joiden katsotaan haittaavan alueen elinvoimaa.

Hämeenlinnan, Hattulan ja Janakkalan kunnanhallitukset hyväksyivät maanantaina kukin omalta osaltaan uuden hankintoja koskevan seudullisen yhteistyösopimuksen.

Sopimuksessa ovat lisäksi mukana Hämeen ammattikorkeakoulu Hamk sekä koulutuskuntayhtymä Tavastia ja hankintapalveluiden tuottajana KuntaPro.

Uutta sopimusta on valmisteltu viime vuodesta alkaen. Samalla perustettiin hankintojen seudullinen strategiaryhmä, joka jatkossa ohjaa KuntaPron hankintapalveluiden toimintaa Hämeenlinnan seudulla.

– Hankintalainsäädäntö on muuttunut merkittävästi yli 10 vuoden aikana ja myös yhteishankintayksikön toiminta on muuttunut, sanoo valmistelutyössä mukana ollut kaupungin hankintapäällikkö Aapo Korte.

Hankintojen seutuyhteistyö käynnistyi vuonna 2003, jolloin laadittiin selvitys Hämeenlinnan seudun kuntien ja julkisyhteisöjen yhteisestä hankintojen kilpailuttamisesta. Sen tuloksena perustettiin Seutukeskus Oy Hämeen hankinta- ja kilpailuttamisyksikkö.

Viimeisin hankintojen seudullista yhteistyötä koskenut sopimus on allekirjoitettu vuonna 2007 eli ennen Hämeenlinnan seudun kuntaliitosta. Mukana olivat kaikki silloiset seudun kunnat ja Seutukeskus Oy Häme.

Aapo Korte kertoo, että yksi merkittävä muutos vanhaan sopimukseen verrattuna on se, että uudessa sopimuksessa ei enää luetella tavara- eikä palveluryhmiä, jotka pitää kilpailuttaa KuntaPron kautta. Vanhassa sopimuksessa yhteishankinnan kohteet oli tarkkaan määritelty.

– Tarkoitus on, että jatkossa pohditaan muun muassa, minkälainen kilpailutus on missäkin tapauksessa tarkoituksenmukaisin. Eli kilpailutetaanko itse, KuntaPron vai jonkin muun yhteishankintayksikön kautta, Korte sanoo.

KuntaPron kautta tavoitellaan aina jotakin lisäarvoa sopijaosapuolille, eli esimerkiksi hintaetua, parempaa laatua tai neuvotteluasemaa. HÄSA