Kanta-Häme

Siiriin valmistuu kolmas kaava

Siiri 3:lle on suunniteltu 130 omakotitonttia ja kuusi rivitalotonttia.

55 hehtaarin alue sijaitsee Siirin ykkös- ja kakkosalueiden itäpuolella. Alunperin oli tarkoitus kaavoittaa koko alue, mutta siitä osa rajattiin odottamaan Hätilän ampuma-alueen uusinta meluselvitystä.

Siiri kolmonen sijaitseekin nyt kaakkoon Siiri ykkösestä ja kakkosesta. Sen ja kymppitien välinen alue jää vielä odottamaan meluselvitystä. Alue on vaihtelevaa metsämaata.

Siirin kolmoselle sallitaan suhteellisen monimuotoista rakentamista. Kokoojakatujen varsilla rakentamistapaohjeet rajoittavat hieman enemmän rakentamista kuin muualla.

Siirin kolmosalueelle on mahdollista rakentaa sekä yksi että kaksikerroksisia taloja. Osa taloista tulee tehdä samantyyppisiksi kuin rintamamiestalot, joissa on ns. käyttöullakko.

Omakotitontit ovat kooltaan tuhannen neliön molemmin puolin. Rakennusoikeutta tonteille on luvassa hyvin vaihtelevasti.

Mukana on muutamia tontteja, joille on osoitettu kaksi rakennusalaa, joista toiselle saa rakentaa 200 neliötä ja toiselle 110. Ajatuksena on ollut, että vaikkapa saman perheen eri sukupolvet kiinnostuisivat tällaisesta ratkaisusta.

Suurimmillaan rakennusoikeutta on 250 neliötä asuinrakennukselle ja 70 neliötä talousrakennukselle, pienimmillään 140 / 40 neliötä.

Osalla tonteista kattomuoto on vapaa, osalla muoto on joko harja-, pulpetti- ja mansardikatto.

Myös julkisivumateriaalit ovat melko vapaat. Laudoitus, höylähirsi, kivi tai tiili ovat mahdollisia. Keskeisissä kortteleissa tavoitellaan yhtenäistä kaupunkikuvaa. Julkisivujen värityksessä tulee käyttää murrettuja värejä.

Ely-keskus on todennut, ettei Siirin alueen rakentaminen ole liikennejärjestelmän kannalta kannatettava, koska alue tukeutuu lähes pelkästään yksityisautoiluun.

Ely-keskuksen mukaan Siirin ja Mäskälä tarvitsevat eritasoliittymän kymppitielle. Ruununmyllyn risteykseen esitetään liikennevaloja. Asemakaavassa tähän ei oteta kantaa muuten kuin todetaan, että liittymiä parannetaan.

Hämeenlinnan kaupunki harkitsee parhaillaan esitystä eritasoliittymien varauksien poistamisesta Hattelmalan ja Velssin väliltä.

Selvitykset lepakoista, liito-oravista, liito-oravista, linnustosta ja kasvillisuudesta on tehty jo aikaisemmin.

Siiri kolmosella sijaitsee mm. näyttävä siirtolohkareiden alue ja erilasia lehtoja. Lepakoiden ja liito-oravien reitit on otettu huomioon.

Esitys on yhdyskuntalautakunnassa tiistaina. Varattaviksi tontit tuskin tulevat vähään aikaan, sillä Siiri kakkosellakin on vielä runsaasti vapaita tontteja. Häsa

Päivän lehti

3.12.2020

Fingerpori

comic