Kanta-Häme

Siirin louhintaluvan valitukset hylättävä

Hämeenlinnan ympäristö- ja rakennuslautakunta pitää kaupungin ympäristöasiantuntijan Heli Jutilan lausuntoa Mäskälän Velssinmäen kallion louhintaan liittyvistä luontoarvoista ylilyöntinä.

Ympäristöasiantuntijan olisi pitänyt vain osallistua avustavana asiantuntijana maa-aineslupa-asian valmisteluun eikä laatia viranomaislausuntoa luontoarvoista. Tarvittavat lausunnot luontoarvoista on saatu elinkeino-, liikenne- ja ympäristö -keskukselta (ely).

Lautakunnan kanta sisältyy lausuntoon, jonka Hämeenlinna antaa korkeimmalle hallinto-oikeudelle.

Hämeenlinnan hallinto-oikeus kumosi maaliskuussa valitukset, jotka oli tehty viime vuoden helmikuussa Jakob Krogiukselle myönnetystä miljoonan kuution kalliokiven ja moreenin ottoluvasta. Nyt hallinto-oikeuden päätöksestä on valitettu korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

Hämeenlinnan ympäristö- ja rakennuslautakunta vaatii kho:ta kumoamaan valitukset, jotka on tehnyt Hämeenlinnan seudun luonnonsuojeluyhdistys, Petri Pullisen kokoama asukasjoukko sekä Pekka Honkola.

Ympäristöasiantuntija Heli Jutilaa lautakunta pitää lisäksi jäävinä, koska luonnonsuojeluyhdistyksen valituksen toisena allekirjoittajana on hänen puolisonsa, yhdistyksen varapuheenjohtaja Karri Jutila.

Molemmissa valituksissa on vedottu Jakob Krogiuksen luvattomasti aloittamaan kallion louhintaan. Hämeenlinnan hallinto-oikeus on todennut päätöksessään, että luvaton louhinta käsitellään poliisitutkintana erikseen eikä se vaikuta lupaprosessiin.

Hämeenlinna vetoaa lausunnossaan kho:lle hallinto-oikeuden päätökseen, jossa todetaan, että lupa on kaavan mukainen. Alue ei ole tärkeää pohjavesialuetta eikä sillä ole merkittäviä luontoarvoja.

Samalle alueelle myönnetystä ympäristöluvasta Vaasan hallinto-oikeuteen tehty valitus johti ympäristöluvan kumoamiseen ja palautukseen liito-oravaselvityksen laatimista varten. Hallinto-oikeuden päätöksestä kho:een tehdyn valituksen käsittely on kesken. (HäSa)

Päivän lehti

29.10.2020

Fingerpori

comic