Kanta-Häme

Sijaispulasta kärsivä Janakkala lähtee mukaan Seuturekryyn

Janakkala kääntää kelkkansa Seuturekry-asiassa. Kunnan perusturvalautakunta päätti torstaina, että vanhustyön tietyt yksiköt alkavat käyttää Seuturekryn välittämiä sijaisia.

Vielä neljä vuotta sitten Janakkala oli sitä mieltä, ettei sen kannata liittyä Seuturekryyn. Silloin tosin oli kysymys laajemmasta sijaispalvelusta, joka olisi koskenut myös esimerkiksi siivousta ja lasten päivähoitoa.

Toiminnasta tullut joustavaa

– Sen jälkeen Seuturekry on tosi paljon laajentunut ja kehittynyt, ja toiminnasta on tullut joustavaa, sanoo kunnan vanhustyön johtaja Eija Kangasmaa.

Joustavuus näkyy muun muassa siinä, että kunta voi käyttää Seuturekrya juuri niissä yksiköissä, kuin se itse haluaa. Tässä vaiheessa Janakkala haluaa Seuturekryn sijaisia niihin vanhustyön yksiköihin, jotka tekevät kaksi- tai kolmivuorotyötä.

Juuri vanhustenhuollossa sijaistilanne on Janakkalassa vaikein. Kangasmaa pitää mahdollisena, että kunta harkitsee myöhemmin, kannattaako sen käyttää Seuturekryn sijaisia myös esimerkiksi opetuspuolella ja päivähoidossa. Niilläkin alueilla sijaisten saanti on vaikeutunut.

Janakkalan vanhustyö on kärsinyt sijaispulasta jo pitkään. Janakkala otti reilut kaksi vuotta sitten käyttöön Kuntarekry.fi-ohjelman, mutta sen avulla ei ole saatu riittävää määrää sijaisia.

Äkilliset tilanteet vaikeita

Erityisen vaikeata sijaisten saaminen on ollut äkillisissä sairauslomatilanteissa.

Sijaisten heikko saatavuus kuormittaa työyksiköitä. Henkilökunta on joutunut tekemään kahta vuoroa peräkkäin tai tulemaan vapaapäiviltään töihin. Se taas aiheuttaa merkittäviä lisä- ja ylityökustannuksia. Kahtena viime kesänä on jouduttu vähentämään potilaspaikkoja laitoshoidossa sijaispulan takia.

Seuturekry oy on perustettu vuonna 2008. Nykyään se välittää sijaisia Hämeenlinnaan, Forssan seudulle sekä Eteva-kuntayhtymälle. Tulevana kesänä asiakkaaksi tulee myös Keski-Uudenmaan seutu.

Seuturekrya käyttävät kunnat ja muut asiakkaat ovat olleet tyytyväisiä sijaispalveluun. Sillä oli viime vuonna työsuhteessa yhteensä yli 1 300 sijaista.

Neljän vuoden sopimus

Janakkala tekee Seuturekryn kanssa neljän vuoden sopimuksen. Sopimus edellyttää, että kunta ottaa sovituilla palvelualueilla kaikki alle kolmen kuukauden sijaisensa Seuturekrystä.

Janakkalalla on neljä varahenkilöä vanhustenhuollossa, ja heitä kunta käyttää edelleen nykyiseen tapaan. Heille kaikille riittää töitä koko ajan.

Jos kunta ei saa sijaista Seuturekryn kautta, sillä on edelleen mahdollisuus koettaa järjestää sijainen itse.

Eija Kangasmaa arvioi, että Seuturekryn käyttäminen ei lisää kunnan menoja. Seuturekry on voittoa tavoittelematon yhtiö, jonka tuntihinnat sijoittuvat lähelle kunnan oman tuotannon kustannuksia. Kunta maksaa vain toteutuneesta palvelusta.

Ei ensisijainen vaihtoehto

Kangasmaa huomauttaa, että ulkopuolisen sijaisen käyttö ei saa koskaan olla ensisijainen vaihtoehto.

– Kunkin yksikön tulisi aina ensin arvioida, voidaanko puuttuva työpanos hoitaa sisäisin järjestelyin tai omalla varahenkilöjärjestelmällä, Eija Kangasmaa sanoo.

Seuturekryyn liittyminen oli perusturvalautakunnan käsittelyssä torstaina. Asiasta päättää lopullisesti kunnanhallitus.

– Sen jälkeen käyttöönotto kestää kaksi kolme kuukautta. Meidän täytyy esimerkiksi markkinoida Seuturekryä meidän omille sijaisillemme. On tehtävä käyttöönottosuunnitelma, muuttaa järjestelmiä, kouluttaa ja luoda toimintamallit, Kangasmaa luettelee. (HäSa)

Päivän lehti

23.9.2020

Fingerpori

comic