Kanta-Häme

Sijoitusyhtiö sopii pitkällä aikavälillä

Palkkatuloista on jäänyt joka kuukausi pieni siivu yli. Nyt pankkitilin saldo alkaa näyttää sen verran plussaa, että raha kannattaisi laittaa liikkumaan. Pörssikäyriä tuijottava piensijoittaja pohtii, mitä tehdä pienellä omaisuudellaan.

Sijoittaminen vaatii aina sivukuluja, mutta miten sijoittaja voisi maksimoida saamansa hyödyn?

Sijoittajan korviin kantautuu tieto, että vuoden 2014 alussa yritysten yhteisövero pudotettiin 20 prosenttiin. Pääomatuloveroa pitäisi puolestaan maksaa osakkeiden myyntivoitosta noin kolmanneksen. Osinkoverotuskin muuttui.

Entä, jos piensijoittaja perustaisikin osakeyhtiön, jonka kautta hän sijoittaisi omaisuuttaan? Voitot voisi kerätä talteen osinkoina. Osingot eivät ole kokonaan veronalaista tuloa.

Veronmaksajien Keskusliiton lakiasiain johtaja Vesa Korpela on huomannut, että uusi tilanne on herättänyt kiinnostuksen sijoitusyhtiöihin.

– Viime vuoden lopulla kyselyjen määrä selvästi lisääntyi, Korpela sanoo.

Piensijoittamiseen raskas

Vuoden alusta voimaan tullut verouudistus tosiaan helpotti yritysten verotusta. Korpela kuitenkin huomauttaa, että samaan aikaan osinkoverotus kiristyi. Yhtiön voittoja siis verotetaan entistä kevyemmin, voiton nostoa osinkona verotetaan raskaammin.

– Jos lähtökohtaisesti paino on sanalla piensijoittaminen, niin osakeyhtiö kannattaa jättää perustamatta. Jos osakeyhtiön saaman osingon jakaa sijoittajalle saman tien, verot ovat suurin piirtein samat kuin suorassa sijoittamisessa, Korpela sanoo.

Osakeyhtiön perustaminen maksaa, minkä lisäksi sen pyörittämisestä koituu sivukuluja. Esimerkiksi kirjanpito on hoidettava lain vaatimalla tavalla, ja osakeyhtiön pyörittämisessä on oma vaivansa.

Muut yhtiömuodot, kuten kommandiittiyhtiöt, toiminimet ja avoimet yhtiöt eivät voi tulla kyseeseen, koska niiden voitot verotetaan osakkaiden ansio- ja pääomatuloina.

Verohyötyä osakeyhtiöstä kuitenkin saa. Esimerkiksi Korpelan mukaan myyntitappiota voi yksityishenkilö vähentää takautuvasti viiden vuoden ajalta.

Osakeyhtiölle vähennysaika on sama, ellei sijoitustoimintaa pidetä elinkeinotoimintana.

– Tällöin tappio on vähennettävissä 10 vuotta, Korpela toteaa.

Milloin kannattaa?

Sijoitusyhtiö voi olla vaikea pala sellaiselle, jolla ei ole aiempaa yrittäjätaustaa. Korpela on kuitenkin suositellut yhtiötä niille, joilla on yhtiö jo valmiiksi.

Ihmiset osaavat pyörittää liiketoimintaa, ja perustamiskustannuksilta välttyy.

– Jos on esimerkiksi lopettamassa yritystoimintaa ja miettii, mitä tehdä, olen neuvonut jättämään yrityksen voimaan ja sijoittamaan yrityksessä olevia varoja.

Suurin hyöty on yhtiöstä, josta osinkoa nostetaan hyvin vähän. Sellainen osakeyhtiö, jossa varallisuutta on paljon eikä sitä tarvitse usein nostaa osinkona, pärjää parhaiten.

Tällöin omaisuuden arvo kasvaa yrityksen sisällä, kiitos alennetun yhteisöveron.

– Yrityksen tuotosta maksetaan 20 prosenttia veroa, ja tuotosta saa sijoittaa uudelleen 80 prosenttia. Yksityishenkilölle vastaava lukema osingosta on 74,5 prosenttia ja muista pääomatuloista 70 tai 68 prosenttia. Pitkässä juoksussa erosta muodostuu merkittävä, kun omaisuus nousee korkoa korolle. Korpela toteaa.

Korpela ei kuitenkaan osaa sanoa, kuinka arvokas osakesalkku pitää olla, ennen kuin yhtiö kannattaa perustaa.

– Osakeyhtiön perustamisen vaiva on hyvin subjektiivista, Korpela tiivistää. (HäSa)

Päivän lehti

27.9.2020

Fingerpori

comic