Kanta-Häme

Silmulla on edessä yli viikon piina

Nuorisoseura Silmu odottaa yhdessä maanomistaja Mika Torttilan kanssa jännityksellä tulevaa aprillipäivää. Kanta-Hämeen maaoikeus antaa Turkhaudan tieriidassa tuomionsa huhtikuun 1. päivä kello 14. Näin julisti maaoikeuden vastuutuomari Jari Kirmo Oitissa pidetyn istunnon päätteeksi.

Oikeus ratkaisee, onko syytä kumota päätös keskeytetystä tietoimituksesta, kuten maanomistaja Mika Torttila valituksessaan esittää. Vastapuolella Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus taas ei näe perustetta valitukselle eikä tien nykytilanteen muuttamiselle. Elyä edusti maanhankintavastaava Merja Rajala.

Riidan ydin on, että tielaitos on aikanaan lunastanut 1980-luvulla Torttilan tilasta usean metrin levyisen maakaistan varsinaisen tien lisäksi myös tiealueeksi.

Tuolle alueelle on myöhemmin saatu Hämeen tielaitokselta lupa kesäteatteritoimintaan. Uudenmaan ely ei salli tiealueen vakituista käyttöä, joten Torttila haki tietoimitusta, jota toimitusinsinööri ei pitänyt tarpeellisena. Torttila ei saanut lunastetuksessa menetettyä maata takaisin ja valitti maaoikeuteen.

Oitin kunnantalon ruokalatila muuttui keskiviikkona maaoikeuden istuntosaliksi, kun maaoikeusinsinööri Jukka Lahtinen teippasi oveen käsittelylistan ja tuomari kutsui väen sisään.

Jos yleisöllä väikkyi mielessä televisiosarjojen lennokkaat istunnot, Oitissa seurattiin kuin mitä tahansa kokousta tai kuulemista.

Tuomari Jari Kirmo selosti lähtötilanteen ja pyysi Mika Torttilan asiamiehenä toimivaa Markku Kuismaa esittämään maanomistajan vaatimukset.

Kuisma joutui piirtämään kartalle noin 100 metrin pituisen tieosuuden ja toteamaan, että tien pengeralue halutaan supistaa kahden metrin levyiseksi.

Kuismalla oli vaatimusten perustelujen tueksi kuusi valokuvaa, joilla hän osoitti, että tielaitos oli 1980-luvulla lunastanut ylileveän maa-alueen läjitysalueeksi. Kaistalle ei sen jälkeen enää ole ollut tienpidon tai turvallisuuden kannalta käyttöä, joten se olisi syytä palauttaa maanomistajalle.

Kun Kuisma olisi tuonut Mika Torttilan todistajaksi, se ei onnistunut. Tuomari Jari Kirmo totesi, ettei todistaja saa seurata oikeuden käsittelyä. Torttilalle myönnettiin kuitenkin mahdollisuus kertoa, mitä muisti 1980-luvun tietoimituksesta.

Torttila kuvasi toimitusta, jonka asiattomuudesta isä oli tyrmistynyt ja palkannut lakimiehen hoitamaan asiaa puolestaan.

Uudenmaan ely-keskuksen maanhankintavastaava Merja Rajala totesi yksikantaan, ettei Mika Torttilan valitukselle ole perusteita. Maantietä koskeva tietoimitus on pidetty 1980-luvun lopulla ja siinä yhteydessä tehty tiesuunnitelma, tiealueen rajaus ja lunastettu maata. Tuosta toimituksesta ei ole valitettu maaoikeuteen.

Rajala pohti kuitenkin tilannetta myös Miinan Montun kesäteatterin kannalta, vaikkei se hänen mukaansa kuulunut riita-asian käsittelyyn. Hän korosti, ettei aikanaan tietoimitusta tehtäessä ollut tietoa kesäteatterista. Tietoimitusta ei voida kyseenalaistaa vain ympäristön uusien toimintojen vuoksi.

Ely-keskus katsoo Maija Rajalan mukaan, että Miinan Montun tulevaisuus on taattava kaavoituksen ja kevyen tiesuunnittelun avulla. Tästä on Rajalan mukaan neuvoteltu ja osin sovittukin kunnan ja ely-keskuksen välisissä neuvonpidoissa. HÄSA