fbpx
Kanta-Häme

Sisäministeriöltä kadoksissa salaisen tiedonhankinnan valvontaa koskevia asiakirjoja – apulaisoikeuskansleri: ministeriössä on menetelty vastoin säännöksiä ja määräyksiä

Kadoksissa olevissa tiedoissa on muun muassa suojelupoliisin Poliisihallitukselle raportoimia tietoja salaisesta tiedonhankinnasta.

Sisäministeriössä on menetelty säännösten ja määräysten vastaisesti salattujen asiakirjojen rekisteröinnissä ja arkistoinnissa, toteaa apulaisoikeuskansleri. Osa suojaustasoon kaksi kuuluvista asiakirjoista näyttää jääneen kanslerin mukaan pysyvästi kadoksiin.

Suojaustasoa kaksi käytetään silloin, jos asiakirjan salassa pidettävän tiedon oikeudeton paljastuminen tai oikeudeton käyttö voi aiheuttaa merkittävää vahinkoa yleiselle edulle.

Apulaisoikeuskansleri toteaa, ettei tapauksessa ollut aihetta epäillä, että tietoja olisi paljastettu tai käytetty oikeudettomasti. Sellaista mahdollisuutta ei ole voitu kuitenkaan sulkea pois.

Asiaa sisäministeriössä hoitava tietohallintojohtaja Tapio Aaltonen kertoo, että ministeriössä on kehitetty asiakirjahallintoa sittemmin. Hän uskoo, että kadonneet asiakirjat ovat olleet vielä tuohon aikaan paperitavaraa, joka on jostain syystä päässyt katoamaan.

–  Eihän tämä onnistuminen ollut. Toiminnan kehittämistä jatketaan ministeriössä edelleen. Kyseessä on vakava asia, totta kai meillä pitää olla tieto siitä, miten asiat ja asiakirjat on taltioitu, Aaltonen sanoo.

Aaltosen mukaan ei ole kuitenkaan viitteitä siitä, että asiakirjat olisi viety tahallaan, vaan epäillään että asiakirjan käsittelyssä ei ole toimittu ohjeistuksen mukaisesti.

Tiedot liittyvät poliisin ja supon salaiseen tiedonhankintaan

Kadoksiin jääneissä tiedoissa on apulaisoikeuskanslerin mukaan kysymys Poliisihallituksen vuoden 2012 raportista, joka koskee poliisin tiedonhankintaa ja valvontaa. Esitutkintaviranomaisten, jollainen suojelupoliisikin oli vielä vuonna 2012, oli laadittava selvitys tiettyjen pakkokeinojen ja tiedonhankintakeinojen ja niiden suojaamisen käytöstä ja valvonnasta.

Poliisihallituksen tuli toimittaa selvitys sisäministeriölle. Sisäministeriön puolestaan piti antaa salaisten pakkokeinojen ja salaisten tiedonhankintakeinojen käytöstä, valvonnasta ja suojaamisesta vuosikertomus eduskunnan oikeusasiamiehelle. Eduskunnan oikeusasiamies taas huolehtii salaisen tiedonhankinnan laillisuusvalvonnasta.

Salaista tiedonhankintaa ovat muun muassa telekuuntelu- ja valvonta, tilakuuntelu, peitetoiminta ja valeostot.

Oikeuskanslerin selvityksissä saatiin selvyys siitä, että Poliisihallitus oli toimittanut asiakirjan sisäministeriöön ja sisäministeriö oli lähettänyt asiakirjan oikeusasiamiehelle. Ainakin selvityksessä löytyneiden kansilehtitietojen mukaan liitetiedostona on ollut Poliisihallituksen salaisia pakkokeinoja koskeva selvitys.

Apulaisoikeuskansleri antoi ministeriölle huomautuksen virheellisestä menettelystä salassa pidettävien asiakirjojen käsittelyssä. STT

Menot