Kanta-Häme

Skuuttipuistoa ei siirretä

Kuntalaisaloite Sairionpuistoon suunnitellun potkulautapuiston siirtämiseksi ei johtane muutoksiin.

Aloitteentekijä ehdotti Sairionpuistoon suunnitellun skuuttipuiston vaihtoehtoisiksi sijoituspaikoiksi Sairionpuiston toista laitaa, Karlberginpuistoa, osoitetta Turkistie 18, joka on varattu pysäköintialueelle. Puistoa ensimmäisenä ehdottaneiden nuorten ehdostus sijoituspaikaksi oli Kirjurinpuisto.

Yhdyskuntalautakunnan (yhla) aloitteen tekijälle toimitetussa vastineessa todetaan, että Sairionpuisto on sijaintinsa ja kokonsa puolesta sopiva toiminnalliseksi puistoksi. Alue on riittävän laaja, hyvien kulkuyhteyksien päässä ja etäisyys asutukseen on riittävä. Paikalla sijaitsevan leikkipuiston nykyiset välineet ovat teknisen käyttöikänsä päässä.

Toisin kuin kuntalaisaloitteessa mainitaan, potkulautapuistoon ei ole tulossa betonisia välineitä. Suunniteltu kokonaisuus sisältää viisi skeittaukseen ja skuuttaukseen suunniteltua muunneltavaa ja siirrettävää komposiittimateriaalituotetta.

Heinäkuussa jätetty aloite ja nettiadressi puiston siirtämiseksi keräsivät yhteensä hieman alle 200 nimeä. Osa henkilöistä oli allekirjoittanut molemmat dokumentit. Lautakunta toteaa, että kuntalaisaloite ei sisällä tietoa, jota puiston suunnittelussa ei olisi jo otettu huomioon. Yhla käsittelee kuntalaisaloitetta puiston rakentamiseksi muualle kuin Sairionpuistoon kokouksessaan tiistaina 30. elokuuta. HäSa

 

Artikkelia muokattu 29.8. klo 9.45: Lisätty Yhlan kokouksen ajankohta ja täsmennetty, että Kirjurinpuisto oli nuorten ajatus puiston sijoituspaikaksi.