Kanta-Häme

Soranotto laajenee Janakkalan Tyrynkylällä

Niemisen Sora oy laajentaa maa-ainesten ottoa ja murskaustoimintaansa Janakkalan Tyrynkylällä. Tiistaina kokoontunut kunnan ympäristölautakunta myönsi yhtiölle uudet luvat.

– Tämä on ensimmäinen kerta Janakkalassa, kun maa-aines- ja ympäristöluvat myönnetään samalla kertaa. Laki muuttui tämän osalta heinäkuun alussa, kertoo ympäristötarkastaja Milla Siiri.

Kuulutusaikana kunta sai lupahakemuksista neljä muistutusta tai mielipidettä. Niissä huomautettiin esimerkiksi, että alue on suosittu marjastajien ja sienestäjien keskuudessa, sekä kiinnitettiin huomiota toiminta-aikoihin sekä toiminnan tuomiin melu- ja pölyhaittoihin.

Luvanhakija ei antanut muistutuksiin vastinetta, mutta ilmoitti myöhemmin, että se aikoo pitää murskaustoiminnassa taukoa heinäkuun ajan.

Lupamääräysten mukaan murskaamista ja seulontaa voi tehdä ma-pe kello 7–22 sekä kuormaamista ja kuljetusta ma-su kello 6–22. Arkipyhinä ja muina erityispyhinä toiminta on kiellettyä.

Ottamisalueen pinta-ala on 7,8 hehtaaria. Aiempi lupa koski 2,5 hehtaarin alaa. Ottomäärä on 510 000 kuutiota. Soralajitteita murskataan vuosittain keskimäärin 102 000 tonnia. Lupa on voimassa kymmenen vuotta.

– Nyt murskauksen ympäristölupa on voimassa saman ajan kuin ottolupakin. Aiemmin ympäristöluvat olivat voimassa toistaiseksi, Milla Siiri sanoo.

Maan omistaa UPM Kymmene oyj. Ottopaikasta noin kilometrin päässä koilliseen sijaitsee Isojärvi, jonka rannalla on loma-asutusta. Lähimmät asuin- ja vapaa-ajan asunnot sijaitsevat 200 metrin päässä ottamisalueesta. HäSa