Kanta-Häme Janakkala

Soranotto laajenemassa Janakkalan Tervavuorella – Lisäksi lupaa haetaan kiviaineksen murskaukselle

Janakkalan lupajaosto käsittelee uusia lupahakemuksia tiistaina.
Janakkalan kunta ei lomauta ketään, vaikka kunnassa käytiin yt-neuvottelut. Kaikille lomautusuhan alla olleille henkilöille on löytynyt korvaavaa työtä.

Soranottoa Janakkalan Tervavuoren alueella halutaan laajentaa, ja lisäksi alueelle haetaan myös murskauslupaa. Asia on esillä Janakkalan kunnan lupajaostossa tiistaina.

Esityksenä on, että luvat myönnetään kymmeneksi vuodeksi. Maa-aineksia voi ottaa yhteensä 1,2 miljoonaa kiintokuutiometriä.

Toimija ja luvan hakija on Hämeen Kuljetus oy. Alueen omistaa UPM-Kymmene oyj. Alueen osoite on Heinäjoentie 533, ja se sijaitsee Turengin lähellä Koljalan kylässä.

Ottamisalueen koko on vajaat kymmenen hehtaaria. Nykyinen tie alueelle suljetaan, ja kaikki liikenne alueelle aiotaan ohjata pohjoisesta vanhan ottoalueen kautta.

Kaksi lupaa käsitellään samanaikaisesti

Toimintaa varten on haettu kahta lupaa: lupaa sora- ja kiviaineksen ottamiseen sekä ympäristölupaa kivenmurskaukseen. Kunnan lupajaosto käsittelee luvat yhtenä kokonaisuutena.

Ennen toiminnan laajentamista hakijan on teetettävä alueella tarkka arkeologinen tutkimus kolmesta hiilimiilusta, sillä ne tuhoutuvat soranoton yhteydessä. Tervavuorella on ollut kaikkiaan kuusi hiilimiilua, joista kolme on jo aiemmin tuhoutunut. Hiilimiilut ovat todennäköisesti 1800-luvun lopulta tai 1900-luvun alusta.

Muita kiinteitä muinaisjäännöksiä alueelta ei ole löytynyt. Vaikka alueen nimi on Tervavuori, tervanpolttoon liittyviä jäännöksiä ei ole löydetty.

Kylmänkukkaesiintymiä lähistöllä

Soranottoalueella ei kasva Hämeenkylmänkukkaa, mutta lähialueilla sitä esiintyy. Alue on toisen luokan pohjavesialuetta. Kaikilla lähinaapureilla on omat kaivot.

Hakemuksesta on jätetty kaksi muistutusta. Niissä oltiin huolissaan muun muassa pohjavedestä, rekkaliikenteestä, pölystä, toiminta-ajoista ja luonto- ja maisema-arvoista.

Lupaesitys rajoittaisi toimintaa niin, että lauantaisin ja pyhäpäivinä kaikki toiminta on kielletty. Murskausta saa harjoittaa enintään 20 päivän ajan yhtenä jaksona vuodessa, ja tämä jakso voisi sijoittua joko maalis-kesäkuulle tai elo-lokakuulle.

Alueet yhdistyvät

Kyseessä on alue, jolla on ollut soranottoa jo pitkään. Läntisen alueen soralupa päättyi viime kesäkuun lopussa. Tälle alueelle jää enää tukitoimintoja.

Itäinen alue sai soraluvan syksyllä 2013 monien vaiheiden jälkeen. Kuntakin vastusti tätä soranottoa, mutta lopulta korkein hallinto-oikeus ratkaisi asian hakijan eli Hämeen Kuljetuksen hyväksi.

Nyt käsiteltävänä olevassa luvassa on kyse toiminnan ja alueen laajentamisesta sekä murskauksen aloittamisesta itäisellä alueella. Maa-ainesten ottoalue laajenee metsäkaistaleelle, joka on itäisen ja läntisen ottoalueen välissä.

Päivän lehti

6.7.2020