Kanta-Häme

Sorayrittäjälle erävoitto Hattulan soranottokiistassa – Harkitsee nyt vahingonkorvauskannetta kuntaa vastaan

Käräjäoikeuden mukaan Tawastia Soran yrittäjä ei syyllistynyt ympäristön turmelemiseen.
Tawastia Sora jatkaa soranottoa Pirunpellon soraharjulla Hattulassa muutaman vuoden keskeytyksen jälkeen.

Hattulan Pirunpellon soramonttua koskenut soranottokiista ratkesi ainakin tällä erää sorayrittäjän eduksi.

Kanta-Hämeen käräjäoikeus hylkäsi Hattulan kunnan tekemän rikosilmoituksen pohjalta nostetun syytteen ja katsoi, ettei Tawastia Sora Oy:n yrittäjä Kimmo Lankinen ole syyllistynyt ympäristön turmelemiseen.

 

Hattulan kunnan rakennustarkastaja ja valvontainsinööri keskeyttivät työt Tawastia Soran Pirunpelto-nimisellä pienehköllä soranottopaikalla joulukuussa 2015. Kunnan mukaan yrittäjä oli useista huomautuksista huolimatta rikkonut maa-aineslain säännöksiä ja Hattulan kunnan lupapäätöksen ehtoja ottamalla soraa liikaa ja liian jyrkästi.

Lankinen oli eri mieltä ja valitti ratkaisusta Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen, joka ei kuitenkaan muuttanut päätöstä.

 

Nyt käräjäoikeus yhtyi yrittäjän näkemykseen, jonka mukaan työnaikainen luiskakaltevuus voi poiketa lopullisesta maisemointikaltevuudesta. Oikeus katsoi Pirunpellon niin pieneksi ottoalueeksi, ettei maisemointia ole käytännössä mahdollista tehdä oton aikana vaan vasta sen päätyttyä.

Käräjäoikeuden mukaan kunnan laatimasta lupapäätöksestäkään ei ilmennyt, pitäisikö maisemointikaltevuutta noudattaa jo kaivuvaiheessa.

Soran liiallista ottoa koskevan väitteen tueksi ei esitetty asiakirjatodistelua.

Käräjäoikeus kuitenkin katsoi, että soranotto on ollut ainakin yhdessä kohdassa lupaehtojen ja soranottosuunnitelman vastaista. Tältä osin oikeus luonnehtii kunnan huomautukset sivuuttaneen yrittäjän menettelyä ”vähintäänkin törkeän huolimattomaksi”, ei kuitenkaan niin vakavaksi, että se olisi täyttänyt ympäristön turmelemisen tunnusmerkit.

 

Yrittäjä Lankinen harkitsee nyt asianajajansa Pekka Romon kanssa vahingonkorvauskanteen nostamista Hattulan kuntaa vastaan, perusteena soratöiden monen vuoden keskeytyksestä aiheutuneet tulonmenetykset.

Syyttäjä vaati, että Lankinen yhtiöineen velvoitettaisiin korvaamaan valtiolle 327 000 euroa rikoshyödystä ja tuomittaisiin lisäksi vähintään 5 000 euron yhteisösakkoon. Vaatimukset kaatuivat syytteen mukana. Sen sijaan valtion on maksettava Lankisen noin 20 000 euron oikeudenkäyntikulut.

 

Hattulan kunta on sittemmin ulkoistanut maa-aineslupien myöntämisen Hämeenlinnan kaupungille. Tawastia Sora sai uuden soranottoluvan helmikuun lopussa ja aloittaa työt lähiaikoina.

Samalla soranottoalueella Pirunpellon vieressä toimii toinenkin sorayrittäjä, jonka toiminnasta Hattulan kunta ei ole löytänyt moitittavaa. Käräjäoikeus huomauttikin ratkaisussaan, että alueen maisema-arvot ”ovat siten jo aikaisemmin pitkälti menneet”.

Hattulan kunnasta ei saatu torstaina kommentteja Pirunpelto-kiistan uudesta käänteestä. HäSa

Päivän lehti

10.7.2020