Kanta-Häme

Sorayrityksen vaatimus ihmetyttää Vähikkälässä

Kyöstilänharjua koskevasta soraluvasta valittaneet Vähikkälän kyläläiset Janakkalassa ovat ihmeissään. Niemisen Sora oy on pyytänyt Hämeenlinnan hallinto-oikeudelta, että valittajat määrättäisiin korvaamaan yritykselle vähintään oikeudenkäyntikulut.

Janakkalan ympäristölautakunta myönsi sorayritykselle maa-ainesten ottoluvan viime toukokuussa. Lupa ei ole saanut lainvoimaa, koska siitä tehtiin kymmenkunta valitusta Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen.

Moni on hädissään

Sanna Juupaluoma on yksi valittajista. Hän pitää tilannetta kurjana.

– Olen saanut useita puhelinsoittoja muilta valittajilta. Moni on tämän takia hädissään. Osa kyläläisistä kokee yrityksen vaatimuksen uhkailuna, ja sellainen sävy siinä onkin.

Sorayrityksellä on hallinto-oikeudelle toinenkin vaatimus. Niemisen Sora kehottaa hallinto-oikeutta tarkistamaan erikseen jokaisen valittajan asianosaisuuden. Yritys katsoo, ettei Vähikkälän kyläyhdistyksellä (Vähikkälän Väljämällä) eikä Valajärven suojeluyhdistyksellä olisi oikeutta valittamiseen.

Hämeenlinnalaisen Niemisen Soran toimitusjohtaja Timo Nieminen ei halua kommentoida sitä, miksi yritys vaatii oikeudenkäyntikuluja eikä sitä, miksi se kyseenalaistaa kyläyhdistyksen ja Valajärven suojeluyhdistyksen asianosaisuuden sorakiistassa.

– Mutta yrittäjän hermot alkavat kohta mennä tällaisen asian takia. Tämä prosessi on alkanut jo vuonna 2006.

Nieminen kertoo, että hänen yrityksensä alkoi valmistella soranottoa UPM:n omistamasta Kyöstilänharjusta jo kahdeksan vuotta sitten.

Korvauksia ei määrätä usein

Hämeenlinnan hallinto-oikeuden informaatikko Sirpa Piekkari kertoo, että on melko tavallista, että valittajilta vaaditaan oikeudenkäyntikustannuksien korvaamista.

– Joskus valittajat ovat joutuneetkin korvaamaan vastapuolen kustannuksia, mutta näitä tilanteita ei ole ollut kovin paljon.

Korvausvelvollisuus voi tulla eteen vain tilanteessa, jossa valittajat ovat hävinneet juttunsa ja jossa vastapuolen oikeudenkäyntikustannukset katsotaan kohtuuttoman suuriksi.

Maa-ainesasiat ovat kunnallisvalituksia, ja niissä valitusoikeus on kaikilla kuntalaisilla sekä niillä, joilla on kiinteistö kunnassa.

Piekkarin mukaan hallinto-oikeus tarkastaa aina sen, että valittajilla on kyseisessä asiassa valitusoikeus.

Janakkalan ympäristöpäälliköllä Heikki Tammisella on kokemusta valitusasioista, sillä Janakkalan ympäristölautakunnan päätöksistä on aina silloin tällöin valitettu hallinto-oikeuteen.

– En muista sellaisia ratkaisuja, että valittaja olisi joutunut ainakaan merkittäviä korvauksia maksamaan, Tamminen sanoo.

Sorasotaa käyty neljä vuotta

Kyöstilänharjun sorakiista on jatkunut siis pitkään. Lupa-asioita on puitu vuodesta 2010 lähtien. Paikalliset puhuvat sorasodasta.

Maa-ainesten ottoluvan käsittely keskeytyi välillä ympäristövaikutusten arviointimenettelyn (yvan) takia. Yva-menettelyä oli esittänyt eräs yksityishenkilö. Yva-päätöksen jälkeen lupamenettely alkoi alusta.

Toukokuussa päätetty maa-ainesten ottolupa sallii noin miljoonan kiintokuutiometrin oton kymmenen vuoden aikana.

Kyläyhdistyksen hallitukseen kuuluva Sanna Juupaluoma huomauttaa kuitenkin, ettei tässä ole kaikki.

– Nyt haettu lupa koskee vain pientä osaa Kyöstilänharjun alueesta. Yrityksen tavoitteena on hyödyntää vähitellen koko harju. Yrityksen johtaja kertoi tämän tiedotustilaisuudessa vuonna 2010, Juupaluoma sanoo.

Niemisen Sora oy on hakenut Kyöstilänharjulle myös ympäristölupaa maa-aineksien murskausta varten, mutta sen käsittely on vielä kesken. Asia tulee Janakkalan ympäristölautakunnan päätettäväksi marraskuussa. (HäSa)