Kanta-Häme

Sosiaaliasiamies muistuttaa valvonnasta

Kuntien pitää valvoa yksityisiltä palveluntuottajilta ostettuja asumis- ja hoivapalveluja.

Näin muistuttaa sosiaaliasiamies Satu Loippo viime vuodelta tekemässään selvityksessä.

Hän kiinnittää huomiota siihen, että hoiva- ja asumispalveluissa toisinaan rajoitetaan asukkaiden vapauksia liian rankoilla keinoilla.

Loippo muistuttaa, että menettelyn tulee perustua lakiin, kun henkilön vapauteen joudutaan puuttumaan.

Rajoituksen tulee olla aina yksilöllinen, tarkkarajainen ja henkilön kohdalla on käytettävä ensin lievintä mahdollista keinoa.

Mikäli laki säätelee rajoituksia, täytyy asumisyksikössä noudattaa voimassa olevaa lakia. Sen asianmukaista käyttöä ja tulkitsemista pitää kunnan valvoa.

Jos lakia ei ole säädetty, tulee sijoittavan kunnan kuitenkin huolellisesti selvittää, minkälaisia toimenpiteitä sen sijoittamaan asukkaaseen kohdistetaan ja epäasialliseen toimintaa tulee puuttua.

Huonoja käytäntöjä

Sosiaaliasiamiehen vuoden 2013 selvityksen painopiste oli lapsille, muistisairaille, vammaisille ja mielenterveyskuntoutujille kohdistetuissa asumispalveluissa.

Satu Loippo huomauttaa, että suurin osa yksityisistä palveluista toimii vastuullisesti ja tuntee lainsäädännön.

Puutteita kuitenkin löytyy. Tosin ne ovat ostopalveluissa aivan samoja kuin kunnallisissakin palveluissa.

Esimerkiksi muistisairaiden vanhusten liikkumiselle asetetaan rajujakin rajoitteita kuten sidontavöitä. Tilapäisenä käytäntönä niistä on voitu sopia, mutta usein rajoitteista tulee pääsääntö.

Vanhus ei saa syödä aamupuuroaan kuin tiettynä aikana, vaikka joutuu siitä maksamaan.

Lastensuojelulaitoksissa on käytetty kollektiivisia rangaistuksia, vaikka kyse on ollut yhden lapsen käytöksestä.

Vastuu kunnalla

Sosiaaliasiamies Satu Loippo korostaa, etteivät lapset, vammaiset, muistisairaat ja mielenterveyskuntoutujat pysty riittävästi itse huolehtimaan oikeuksiensa toteutumisesta.

Kaikilla ei ole omaisia, jotka vaativat läheistensä oikeuksien toteutumista. Sosiaaliasiamiehen mukaan vastuu siitä, että hankitut ostopalvelut ovat asianmukaisia, on aina sijoittavalla kunnalla.

Asumisyksiköiden valvontaa suorittavan työntekijän on oma-aloitteisesti reagoitava ja puututtava epäkohtiin. (HäSa)

Sosiaaliasiamiehen tulee laatia vuosittain selvitys sosiaalihuollon asiakkaan aseman ja oikeuksien kehityksestä. Pikassos tuottaa sosiaaliasiamiespalvelut Akaan, Hämeenlinnan ja Riihimäen kaupungeille sekä Hattulan, Hausjärven, Janakkalan, Lopen ja Urjalan kunnille.