Kanta-Häme

Sosiaalisilla luotoilla korkea kynnys

Kuntien myöntämät sosiaaliset luotot voisivat panna pisteen monelle ylivelkaantumiselle, jos järjestelmä vain olisi laajemmassa käytössä ja jos luottoja myönnettäisiin alkuperäiseen tarkoitukseensa eli velkojen ehkäisyyn.

Tätä mieltä on Takuu-säätiön toiminnanjohtaja Juha A. Pantzar.

Hänen mukaansa Hämeenlinnassa, kuten monessa muussakin kunnassa, suurin osa sosiaalisista luotoista myönnetään velkajärjestelyihin.

– Sosiaalisten luottojen eli rahan lainaamisen avulla kyettäisiin hoitamaan monta sellaista asiaa, jotka lopulta täytyy myöntää ihmisille avustuksena, hän sanoo.

Yksinkertaisimmillaan sosiaalista luottoa voitaisiin Pantzarin mielestä käyttää vaikka silmälasien tai uusien hampaiden hankintaan.

Sosiaalisten luottojen myöntäminen on kunnille vapaaehtoista.

Pantzar arvioi vain noin 25–30 kunnan myöntävän tällä hetkellä luottoja. Kantahämäläisistä kunnista tähän joukkoon lukeutuu Hämeenlinnan lisäksi vain Riihimäki.

– Kunnissa on jo pitkään tehty vain se, mikä on pakollista. Investointiluonteiseen hommaan ei irtoa rahaa. Politiikka on kovin lyhytnäköistä.

Vaikka sosiaalisissa luotoissa on kuntien näkökulmasta taloudellinen riskinsä, ei niistä ole aiheutunut kunnille mainittavia luottotappioita.

Vuonna 2013 tehdyn selvityksen mukaan vakavia takaisinmaksuongelmia liittyi vajaaseen 20 prosenttiin kaikista luotoista. Luottotappioita kunnille aiheutui kuitenkin vain noin prosentin verran myönnetyistä luotoista, sillä perintä tuotti tulosta.

Oma kysymyksensä on, miten sote muuttaa järjestelmää jatkossa.

Oma Häme -hankkeen projektipäällikkö Jukka Lindberg uskoo asian nousevan myssyteltäväksi vasta, kun maakunnan sosiaalityöstä vastaava organisaatio alkaa hahmottua.

– Jonkinlainen poliittinen statement tarvitaan varmasti myös siitä, mitä harkinnanvaraisia palveluita maakunta ylipäätään jatkossa tuottaa, Lindberg sanoo.

Hämeenlinnassa talous- ja velkaneuvontaan jätetään vuosittain noin 30 sosiaalisen luoton hakemusta. Talous- ja velkaneuvoja Sari Lindberg kertoo tason pysyneen samana monta vuotta.

– Suurin osa hakee luottoa velkojen pois maksuun. Toki sitä voidaan hakea myös hankintoihin, mutta nämä tapaukset ovat selkeästi vähemmistössä.

Hakijalta vaaditaan hämeenlinnalaisuuden lisäksi täysi-ikäisyyttä. Luottoa voidaan myöntää korkeintaan 5 000 euroa.

Kynnys sosiaalisen luoton myöntämiseen on ainakin tilastojen valossa melko korkea.

Jos Hämeenlinnassa on tänä vuonna jätetty noin 15 hakemusta, menee niistä Lindbergin arvion mukaan todennäköisesti vain yksi läpi.

– Suurin syy, miksi luottoa ei myönnetä on, että hakijalla ei ole takaisinmaksukykyä. Toinen syy on, että velkoja on yli 5 000 euroa. HÄSA

Päivän lehti

18.2.2020