Kanta-Häme

Sosionomin koulutus on Hamkin halutuin – Monimuoto-opiskelu kiinnosti yhteishaussa

Kuva: Pekka Rautiainen
Kuva: Pekka Rautiainen

Kevään korkeakoulun yhteishaussa Hämeen ammattikorkeakouluun hakijoita oli 10 207, joista ensisijaisia hakijoita oli 3 426. Kaikkiaan Hamkissa on tarjolla kevään yhteishaussa 1 590 aloituspaikkaa.

Ensisijaisesti Hamkiin hakeneita keräsi eniten sosionomikoulutuksen monimuotototeutus, johon ensisijaisia hakijoita oli 366. Sosionomin koulutus kiinnosti myös päiväkoulutuksena.

Rakennusmestarin monimuoto-opintoihin pyrki 308 ensisijaista hakijaa. Kolmanneksi suosituin oli liiketalouden tradenomikoulutuksen monimuotototeutus, joka keräsi 244 ensisijaista hakijaa.

Monimuotototeutuksena tarjottava sosionomin koulutus säilyttää paikkansa Hamkin suosituimpana myös, kun katsotaan ensisijaisten hakijoiden sijaan kaikkien hakijoiden määrää. Heitä oli 1214.

Sosionomin ja rakennusmestarin monimuotokoulutuksiin Hamkissa on tarjolla 30 aloituspaikkaa, tradenomin monimuotototeutukseen paikkoja on 40.

Muilla kampuksilla omat vetonaulansa

Monimuotototeutukset nousivat listan kärkeen myös muilla Hamkin kampuksilla.

Riihimäellä liikennealan insinöörin monimuotototeutukseen oli 190 hakijaa, joista ensisijaisia 120.

Forssassa eniten hakijoita keräsi kestävän kehityksen ympäristösuunnittelijakoulutuksen monimuotototeutus. Siihen haki 113 ensisijaista hakijaa. Yhteensä hakijoita oli 214.

Forssassa syksyllä uutena alkava hevosalan liiketoiminnan tradenomi (AMK) -koulutus sai 90 hakijaa, joista ensisijaisia oli 51.

Lepaalla rakennetun ympäristön hortonomin koulutukseen haki 96 ensisijaista hakijaa. Kaikkiaan hakijoita oli 171.

Mustialassa suosituin oli maaseutuelinkeinojen agrologin koulutus. Siihen oli 197 hakijaa, joista ensisijaisia 93.

Evolle metsätalousinsinöörin koulutukseen oli ensisijaisia hakijoita 90. Hakijoiden kokonaismäärä oli 236.

Valkeakoskella eniten kiinnosti sähkö- ja automaatiotekniikan insinöörikoulutuksen päivätoteutus, johon haki 50 ensisijaista hakijaa. Kaikkiaan siihen oli hakijoita 227.

Valintakokeet järjestetään touko–kesäkuussa viikoilla 21–23.

Päivän lehti

21.2.2020