Kanta-Häme

Sote ei pelasta kuntia talousvaikeuksista

Kunnilta mahdollisesti poistuvat sosiaali- ja terveydenhuollon kustannukset eivät juuri helpota taloudellisissa vaikeuksissa olevien kuntien tilannetta.

Tällaiseen päätelmään tulee valtiovarainministeriö (VM) omissa, äskettäin julkistamissaan painelaskelmissa.

Ministeriön mukaan kunnan taloudellinen tilanne ennen sote- ja maakuntauudistusta määrittää pitkälti sen taloutta myös uudistuksen jälkeen.

Painelaskelmissa kuntien talouden tilannetta määritetään vuosikatteen ja poistojen kautta.

Valtiovarainministeriön laskelmissa esimerkiksi kaikissa Kanta-Hämeen kunnissa tapahtuu vuonna 2021 melkoinen pudotus siinä, kuinka paljon kunnille jää vuosikatetta asukasta kohti poistojen jälkeen.

Laskelmissa on lähdetty siitä, että sosiaali- ja terveyspalvelut siirtyisivät kunnilta maakunnille vuoden 2021 alussa. Se ei tällä hetkellä ole lainkaan varmaa, koska uudistusta koskevia lakeja ei vieläkään ole hyväksytty.

Esimerkiksi Hattulassa vuosikate/asukas putoaisi VM:n arvion mukaan 111 euroa vuonna 2021. Hämeenlinnassa luku olisi -76, Janakkalassa -73, Riihimäellä -91 ja Forssassa -105 euroa/asukas.

Tuon jälkeen luvut kuitenkin kääntyisivät hyvin pieneen kasvuun, paitsi muutamissa Forssan seudun kunnissa.

Ministeriö korostaa, etteivät painelaskelmat ole ennusteita, vaan ainoastaan auttavat yksittäisiä kuntia hahmottamaan kehityksen suuntaa sote- ja maakuntauudistuksen jälkeen.

Luvut perustuvat kuntakohtaisiin väestöennusteisiin ja kuntien omiin taloussuunnitelmiin.

SUOMEKSI: Vuosikate on tulorahoitusta, joka poistojen jälkeen jää käytettäväksi investointeihin. Poisto taas ovat rakennusten, koneiden ja laitteiden kulumisen ja vanhenemisen huomioon ottamista. Se merkitään kuluksi.

Päivän lehti

28.10.2020

Fingerpori

comic