Kanta-Häme

Sote kirvoitti äänestyksen Hattulassa

Hattulan vähäpuheinen valtuusto äänesti kunnan sote-lausunnosta. Suuria intohimoja aihe ei herättänyt, mutta Miia Antin esitti kokoomuksen valtuustoryhmän kannanottona muutosta kysymyspatterin kohtaan, joka käsittelee henkilöstön asemaa sote-uudistuksessa.

Sote-lain esitysluonnoksessa henkilöstölle ei taattaisi muutostilanteissa kuntalain mukaista viiden vuoden irtisanomissuojaa. Kokoomusryhmä olisi hyväksynyt irtisanomissuojan puuttumisen, koska sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstöstä on pikemminkin pulaa kuin ylitarjontaa.

Kunnanhallituksen lausuntoesityksen mukaan henkilöstön asemasta ei ole säädetty asianmukaisesti.

Äänestyksessä enemmistö eli 26 valtuutettua oli kunnanhallituksen lausunnon kannalla ja kahdeksan kokoomuksen kannalla.

Kokoomusryhmä olisi myös toivonut Hattulan lausuntoon kirjattavaksi kunnassa hyväksi havaittuja toimintatapoja, kuten terveyspalveluiden ulkoistaminen Pihlajalinnalle. Keskustan Matti Kortesaari huomautti, että sellaisia on otettu mukaan lausuntoon.

Valtuusto hyväksyi muuten lausunnon keskusteluitta. Hattula toivoo lausunnossaan, että Janakkalan kanssa tehtävä yhteistyö yhteistoiminta-alueen kautta olisi jatkossakin mahdollista. Lisäksi Hattula toivoo, että palvelut voitaisiin Kanta-Hämeessä tuottaa maakunnallisesti pikemminkin kuin seutuvetoisesti. (HäSa)