Kanta-Häme

Sote-ratkaisun anti jää laihaksi

– Sote-uudistusta valmisteleva ohjausryhmä tiedotti itse asiassa, ettei juhannukseksi odotettua lakiesitystä sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä saatu luvatussa aikataulussa valmiiksi. Työryhmä otti lisäaikaa elokuulle, jolloin nyt luvataan lakiesityksen lähtevän lausuntokierrokselle, arvioi Hämeenlinnan tilaajajohtaja Jukka Lindberg.

Kunnissa huokaistaan Lindbergin mukaan helpotuksesta, sillä virkamiehet pääsevät nyt lomalle. Lakiesitystä ei saatu, joten lausunnon valmistelijoiden työ siirtyy lomien yli.

Vaikka työryhmä tiedotti löytäneensä yhteisen ratkaisun sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain keskeisiin pykäliin ja jatkotoimenpiteisiin, Lindberg löytää nyt kerrotusta ratkaisusta vain vähän uutta.

Hattulan ja Janakkalan tilanne auki

– Kanta-Hämeessä on tavoiteltu mallia, jossa erikoissairaanhoito tuotetaan maakunnallisesti ja muut sote-palvelut seudullisesti. Epäselviä kysymyksiä riittää, sillä tuottajien kokoa ei nytkään määritellä. Pienet, yksittäiset kunnat tuskin enää kuitenkaan voivat toimia tuottajina, Lindberg arvioi.

Hämeenlinnan, Riihimäen ja Forssan seutukunnilla valmistellaan seudullista sote-palvelujen tuottamismallia, mutta toistaiseksi itsenäisinä pysytelleiden Hattulan ja Janakkalan tilanteeseen työryhmän uudistus ei vielä tuo ratkaisua.

Viiden järjestämisvastuussa olevan sote-alueen malli pysyy. Sote-alueella neljän vuoden välein tehtävä järjestämispäätös määrittelee, mitkä kunnat ja kuntayhtymät tuottavat asukkaiden tarvitsemat palvelut. Kunnat maksavat, mutta rahoitus kiertää sote-alueen kautta.

Koko uudistuksen onnistuminen kuntien kannalta riippuu rahoituksesta. Lindberg näkee pahimpana vaihtoehtona, että sote-alue vain jakaa laihan määrärahan kunnille, joiden on selvittävä tuotantovastuustaan. Näin sote-alueen lisäarvo jäisi laihaksi.

– Nyt linjataan, ettei sote-alueella ole tuotantovastuuta. Lisäksi järjestämispäätös on uusi elementti, jonka avulla ohjataan palvelujen kilpailutusta ja tuottamista. Kolmas uudistus on, että sosiaali- ja terveysministeriön ohjausta lisätään. Järjestämispäätökset hyväksytetään ministeriöllä.

Järjestämispäätöksessä tullaan määrittelemään, kuinka paljon kunnat ja kuntayhtymät voivat käyttää yksityisiä palveluntuottajia eli ulkoistaa palveluja.

Tuottamisvastuu on nyt selkeästi annettu kunnille ja kuntayhtymille, jotka kilpailuttavat palvelujen toteuttajat. Palveluita voidaan siis tulevaisuudessakin toteuttaa kuntayhtymissä, kolmannella sektorilla ja yksityisissä yrityksissä.

Väestöpohjille ei lukuja

Lindberg ihmettelee ristiriitaisuuksia, joita työryhmän paperista löytyy. Nyt ei ole määritelty tuottamisvastuussa olevia kuntia ja kuntayhtymiä eli ei anneta ohjeita siitä, kuinka ison alueen kuntien odotetaan tuottavan yhdessä palveluja. Toisaalta todetaan niiden muodostuvan alhaalta päin kuntien toimesta, mutta toisaalta sote-alueen päättävän niistä sen mukaan, kuinka palvelukriteerit täyttyvät.

Ennen kuin lakiesitys valmistuu, Jukka Lindberg ei halua arvioida helpottaako uudistus väestön yhdenvertaisten palvelujen saamista tai tuoko se ratkaisun sosiaali- ja terveyspalvelujen rahoituksen niukkuuteen. (HäSa)