fbpx
Kanta-Häme

Sote-uudistus loisi eriarvoisuutta

Hattula suhtautuu sote-uudistuksen valmisteluryhmän väliraporttiin kriittisesti. Ehdotettu sote-palvelujen järjestämismalli tuottaisi Hattulan mielestä hyvin monimutkaisen hallintorakenteen.

Hattula viittaa tässä ehdotettuun malliin, jossa sote-palvelujen järjestämisvastuu voisi olla sote-alueilla, perustason alueilla tai tietynkokoisilla kunnilla itsellään. Hattula pitää mallia turhan moniportaisena ja monimuotoisena. 

Järjestämisvastuu irrallaan rahoituksesta

Kunta arvelee lisäksi, että palveluiden järjestämis- ja rahoittamisvastuun irrottaminen toisistaan voi olla kustannuskehityksen kannalta ongelmallista. Valmisteluryhmän mallissahan järjestämisvastuu olisi yleensä sote-alueilla, mutta kunnille jäisi rahoitusvastuu.

Hattula katsoo, että järjestämis- ja rahoittamisvastuun pitäisi olla ensisijaisesti samalla taholla. 

Niin ikään Hattula on sitä mieltä, että sote-uudistus asettaisi kunnat eriarvoiseen asemaan yksinomaan kuntien väkiluvun perusteella. Pienet kunnat jäisivät paitsioon päätöksenteossa. Uhattuina olisivat niin kansalaisten yhdenvertaisuus kuin lähipalveluiden turvaaminenkin.

Vastuukuntamalli ongelmallinen

Hattula kritisoi myös vastuukuntamallia. Jos kunta kuuluu perustason alueeseen, sillä ei olisi lainkaan oikeutta osallistua sote-alueen palveluiden järjestämistä koskevaan päätöksentekoon. Hattula katsookin, että työryhmän esitykset ovat perustuslain vastaisia.

Hattula kannattaa mallia, jossa perustason alueen toimielimellä ei olisi yksinomaista päätösvaltaa, vaan alueen talousarvio menisi jäsenkuntien valtuustojen käsiteltäväksi. Valtuustot myös asettaisivat sote-asioille taloudelliset tavoitteet.

Ei-kannustava rahoitusmalli

Rahoitusmallin pitäisi Hattulan mielestä kohdella kaikkia kuntia samalla tavoin. Hattula ei kannata työryhmän ehdotusta, jonka mukaan jotkut kunnat maksaisivat sote-palveluista käytön mukaan ja pienet kunnat väkiluvun, ikärakenteen ja sairastavuuden perusteella.

Hattulan mielestä valmisteluryhmän esittämä rahoitusmalli ei kannusta kustannustehokkuuteen. Mikäli kunta joutuu maksamaan palveluista asukasluvun mukaan, malli ei ota huomioon kunnan satsauksia terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi.

Erva-alueille ei päätösvaltaa

Työryhmän esityksessä on pohdittu myös erityisvastuualueiden eli erva-alueiden tehtäviä. Hattulan mielestä ervoille ei pitäisi antaa mitään järjestämisvastuuta eikä päätösvaltaa sote-asioissa.

Mikäli erva-alueet kuitenkin katsotaan tarpeelliseksi, niiden tulisi olla valtion toimintaa ja vastata lähinnä valvonnasta. Kuntayhtymämallia Hattula vastustaa tässä asiassa.

Lausuntonsa loppusanoissa Hattula toteaa, että kokeilu ja pilotointi voisi olla oikea tapa edetä avoinna olevien kysymysten ratkaisemiseksi.

Kunta katsoo myös, että järjestämisvastuuta koskevaa lainsäädäntöä voisi muuttaa tai täsmentää vasta kokeilussa saatujen tulosten pohjalta. Näin valtakunnallisen muutoksen alkamisajankohtaa voitaisiin siirtää eteenpäin. (HäSa)

Menot