Kanta-Häme

Sote vaikuttanee työllisyydenhoitoonkin

Janakkalan kunnanjohtaja Tanja Matikainen katsoo, että sote-uudistuksen yhteydessä pitäisi nykyistä enemmän puhua myös työllisyydenhoidosta.

Sitähän kunnat ovat joutuneet ottamaan yhä enemmän vastuulleen, kun 300-päiväisten työmarkkinauudistus tuli voimaan tämän vuoden alussa. Kunta järjestää palkkatukityöllistämistä ja muita työllistämistoimia, jotta ei joutuisi maksamaan niin sanottuja sakkomaksuja pitkäaikaistyöttömistä.

Esimerkiksi Janakkalassa osa työllistämistoimista kuuluu sosiaalitoimen alaisuuteen. Silloin on kysymys esimerkiksi vammaisista, maahanmuuttajista ja muista vaikeasti työllistettävistä ihmisistä.

– Sote-uudistuksessa sosiaali- ja terveystoimet kuitenkin siirtyy sote-alueen vastuulle, siis pois kunnalta. Näin kunnilla ei ole tulevaisuudessa lainkaan palveluksessaan sosiaali- ja terveydenhoitoalan ammattilaisia, vaan he ovat sote-itsehallintoalueiden palveluksessa.

Matikainen katsoo, että voi tulla eteen ongelmia, mikäli vaikeasti työllistettävät ovat kunnan vastuulla, mutta sosiaalityöntekijät sotessa. Siksi olisi luontevaa, että vaikeasti työllistettävien työllistämistoimet siirtyisivät sote-alueen vastuulle.

– Tämä on iso kysymys, mutta tästä ei ole riittävästi keskusteltu, Matikainen sanoo.

Mutta miltä kunnanjohtajasta ylipäänsä tuntuu, että suurin osa kunnan tehtävistä onkin siirtymässä muun tahon hoidettavaksi?

– Muutos ei ole niin suuri kuin miltä se näyttää. Tosiasiassa kunnat eivät nykytilanteessakaan pysty sanomaan sairaanhoitopiirille, mitä hoitoa annetaan ja miten. Kunnat eivät siis nykyäänkään voi päättää palvelusta, ne vain maksavat laskun.

– En näe tätä huonona asiana. Nyt kunnille jää asioita, mistä ne voivat oikeasti päättää.

Yksi asia, jota Matikainen sote-valmistelussa kummeksuu, on niin sanotun Tanskan mallin ihannointi.

– Puhutaan Tanskan mallin mukaisesta uudistuksesta, vaikka tosiasiassa on kyse Ruotsin mallista.

Suomeen on tulossa sote-alueiden itsehallinto, mutta Tanskassa ei tällaista ole, vaan alueiden valtuustot tekevät päätöksensä valtion voimakkaassa ohjauksessa.

Suomeen sote-alueille on tulossa verotusoikeus, mutta tällaista ei ole Tanskassa.

Sen sijaan Suomen tulevat itsehallintoalueet muistuttavat Matikaisen mielestä Ruotsin landstingejä.

– Landstingillä on terveydenhuollon tehtävien lisäksi esimerkiksi kaavoituksen ja joukkoliikenteen tehtäviä. HäSa