Kanta-Häme

Soten rahoitus ei saa uhata palveluita

Sosiaali- ja terveydenhuollon siirtyminen kunnilta maakunnille leikkaa kuntien budjettia 12,5 veroprosentin verran.

– Tämä on keskimääräinen vaikutus, jota rahoitusjärjestelmän uudistusta valmisteltaessa käytetään, kertoo Kuntaliiton varatoimitusjohtaja Hanna Tainio.

Sote- ja maakuntauudistus muuttaa väistämättä kuntien kunnallisveroprosentteja, mutta työ on vielä kesken. Kuntaliitto on mukana valmistelutyössä valvomassa kuntien etua.

Julkisessa keskustelussa esitetään jo erilaisia laskelmia siitä, miten veroprosentin leikkaukset vaikuttavat eri kuntiin. Kauppalehti on teettänyt Perlacon oy:n kuntatalouden asiantuntijoilla Eero Laesterällä ja Tuomas Hanhelalla laskelman vaikutuksista, jotka 12 veroprosentin tasaleikkaus synnyttäisi kunnissa. Laskelma näyttää voittavat ja häviävät kunnat.

Hämeenlinnan hallinto- ja talousjohtaja Jussi Oksa ei halua lähteä arvioimaan Kauppalehden teettämän laskelman pohjalta kuntien tulevaa tilannetta.

– Tässä vaiheessa kaikki on spekulaatiota. Sote-rahoituksen siirto kunnilta vaatii väistämättä koko valtionosuusjärjestelmän sekä verotusjärjestelmän uudistamista. Kuntien välisiä eroja on tasattava. Eroja jää joka tapauksessa aivan kuten niitä on nytkin, Oksa toteaa.

Tasaleikkauksen pohjalta tehty laskelma yksioikoisesti toteutettuna heikentäisi erityisesti niiden kuntien taloutta, joiden väestö on ikääntynyttä ja paljon sairastavaa.

Laskelma näyttää, että Kanta-Hämeessä esimerkiksi Lopella leikkaus synnyttäisi 2,5 veroprosentin suuruisen vajeen tuloihin. Hämeenlinnalle taas jäisi 0,05 prosentin verran ylimääräistä tuloa.

Kansalaiset odottavat, että rahoitusjärjestelmän muutos ei kiristä nykyistä verotusta. Näin Sipilän hallitus on luvannut sote- ja maakuntauudistusta valmistellessaan.

Lupausta ei pitäisi Hanna Tainion näkemyksen mukaan tuijottaa liian jääräpäisesti. Kuntaliitto pitää tärkeimpänä turvata kuntien kyky hoitaa kuntalaisille palvelut. Uudistus ei saa johtaa tilanteeseen, jossa kunta joutuu leikkaamaan palveluitaan, koskei voi nostaa verotulojaan.

– Kaavailtu kolmen vuoden kuntaveroprosentin jäädyttäminen aiheuttaa kunnille ongelmia. Kunnan pitää voida korjata verotustaan. Veronkorotuksia ei kunnissa tehdä kevyin perustein vaan todellisen tarpeen mukaan.

Tainio korostaa, että veroprosentin jäädytys heijastuisi kunnan riskiluokitukseen ja sitä kautta myös lainansaantimahdollisuuksiin.

– Hallituksen lupaus veroneutraalista uudistuksesta on haasteellinen. Jos siitä pidetään kiinni, edessä voi olla tilanne, jossa valtion sote-rahat loppuvat kesken vuoden. Leikataanko sote-alueilla sitten palveluita vai miten rahoitus järjestetään? Tainio ihmettelee.

Sote-rahoituksen uudistamisella kuten myös sote-lain ja maakuntauudistuksen valmistelulla on kiire. Uuden järjestelmän pitäisi olla käytössä vuoden 2019 alussa. Sote-lain piti lähteä lausunnolle jo huhtikuussa, mutta nyt aikarajaa on siirretty kesäkuulle. HÄSA

Päivän lehti

25.11.2020

Fingerpori

comic