Kanta-Häme

Sotilastapaturmalaki uudistunee kahdella uudella lailla

Nykyinen sotilastapaturmalaki suunnitellaan korvattavan kahdella lailla, joista toinen koskee muun muassa varusmiehiä ja siviilipalvelusmiehiä, kertausharjoituksiin osallistuvia reserviläisiä, vapaaehtoista asepalvelusta suorittavia naisia ja sotilasvirkaan koulutettavia.

Kriisinhallintatehtäviin osallistuvia varten säädettäisiin oma lakinsa.

Lakiuudistus täsmentäisi sitä, miten määritellään sotilastapaturma ja palvelussairaus. Tavoitteena on, että palveluksessa aiheutuneet vammat ja sairaudet sekä palveluksesta johtuvien vammojen paheneminen korvattaisiin riittävän kattavasti.

Korvausedellytyksissä on tarkoitus ottaa nykyistä paremmin huomioon palvelusajan olosuhteet ja korottaa ansiomenetyskorvauksen vähimmäistasoa.

Uusi laki tapaturman ja palvelussairauden korvaamisesta kriisinhallintatehtävissä koskisi sekä sotilaalliseen kriisinhallintaan että siviilikriisinhallintaan ja Euroopan unionin rajaturvallisuusviraston toimintaan osallistuvia henkilöitä. Uudella lailla kaikkien kriisinhallintaan osallistuvien turva yhtenäistettäisiin.

Kriisinhallintatehtävästä palaavalle ehdotetaan oikeutta erityiseen psyykkiseen tukeen.

Hallitus antoi asiaa koskevan esityksen eduskunnalle torstaina. Lakien on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2017.

Päivän lehti

26.11.2020

Fingerpori

comic