Kanta-Häme

Sukulaisistakin sidonnaisuusilmoitus?

Ministeriä ei erikseen vaadita antamaan sidonnaisuusilmoitusta lähipiirinsä kuten lastensa omistuksista yrityksissä. Ilmoitusvelvollisuus koskee suoraan ministerin omaa elinkeinotoimintaa, omistuksia yrityksissä ja muuta merkittävää varallisuutta.

Niiden lisäksi ministerin pitää kuitenkin ilmoittaa myös sellaisista virkatoimiin kuulumattomista tehtävistä ja muista sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä arvioitaessa hänen toimintaansa valtioneuvoston jäsenenä.

– Ne voisivat pitää sisällään myös sukulaisuuksiin liittyvät sidonnaisuudet, jos niillä on merkitystä ministerin virkatoimien kannalta. Tällainen tilanne voi tulla, jos ministeri käsittelee valtioneuvostossa elinkeinotoimintaan liittyviä asioita, sanoo julkisoikeuden professori Tomi Voutilainen Itä-Suomen yliopistosta.

Pääministeri Juha Sipilän (kesk.) sidonnaisuusilmoituksia on arvosteltu liian ylimalkaisiksi, koska hänen omistuksiaan on erilaisissa sijoitusinstrumenteissa. Oikeuskanslerin mukaan ilmoitus on kuitenkin ollut lainmukainen. Perustuslaissa ei ole yksityiskohtaisia säännöksiä siitä, millä tarkkuudella sidonnaisuudet ja varallisuus pitää ilmoittaa.

Sipilä on korostanut, että koska hän ei omista osakkeita, omistukset eivät voi aiheuttaa esteellisyyksiä yrityksiä koskevaan päätöksentekoon.

Lähipiirin omistuksista Sipilän sidonnaisuusilmoituksessa mainitaan vain yhteisomistuksessa vaimon kanssa olevat kiinteistöt, muttei esimerkiksi lasten omistuksia yrityksissä. Ne ovat synnyttäneet epäilyjä pääministerin mahdollisesta esteellisyydestä sekä Terrafamen tukipäätöksessä että taannoisella vienninedistämismatkalla Intiassa.

Valtioneuvoston kanslian laatimassa ministerin käsikirjassa on ohjeet ministerien sidonnaisuuksien ilmoittamisesta. Voutilaisen mukaan olisi syytä vakavasti harkita, voitaisiinko ohjeisiin lisätä, mitä tarkoitetaan muilla sidonnaisuuksilla, jotka pitää myös ilmoittaa.

Voutilainen pohtii, pitäisikö sukulaisten omistuksista vaatia ilmoitukset vain sellaisilta ministereiltä, jotka käsittelevät elinkeinoasioita. Tämä voisi koskea ainakin talouspoliittisen ministerivaliokunnan jäseniä. Valiokunta hyväksyi Talvivaaran kaivostoimintaa jatkavan Terrafamen valtiontuen, ennen kuin se vietiin valtioneuvoston yleisistuntoon.

– Oikeastaan ilmoittamisvelvollisuus voisi koskea kaikkien ministereiden merkittäviä sidonnaisuuksia, joita tulee lähisukulaisten kautta, Voutilainen sanoo.

Kysymystä siitä, keiden lähisukulaisten yritysomistuksista ministereiden tulisi sidonnaisuusilmoituksissa kertoa, pitäisi Voutilaisen mukaan lähestyä esteellisyyssäännösten kautta. Niissä on lueteltu laaja joukko päättäjän ja tämän puolison sukulaisia. Lisäksi pitää arvoida, missä laajuudessa sukulaisten tietoja voidaan julkistaa.

– Sukulaisten vähäisistä yritysomistuksista on mahdotonta lähteä vaatimaan ilmoitusta. On myös sukulaisia, jotka eivät välttämättä ole ministerin kanssa missään tekemisissä. Ei ministeri voi heidän omistuksistaan tietää, Voutilainen sanoo.

Sidonnaisuusilmoituksen tarkoituksena on myös se, että valtioneuvoston jäsen itse tunnistaa sidonnaisuutensa, siinä vaiheessa kun ottaa ministerin tehtävän vastaan. Silloin hän voi kiinnittää huomiota mahdollisiin ongelmiin, joita virkatoimissa eteen tulee.

Päivän lehti

25.10.2020

Fingerpori

comic