Kanta-Häme

Sumeneeko vai selkeneekö Hämeenlinnan keskustan tulevaisuus? Katso video valtuuston kokouksesta

Hämeenlinnan kaupunginvaltuusto keskustelee parhaillaan keskustavisiosta.

Hämeenlinnan kaupunginvaltuuston kiukaalle nakataan tämäniltaisessa kokouksessa aimo kiulullinen vettä.

Mielipiteiden vaihto kaupungin uudesta keskustavisiosta lämmennee samaan tapaan kuin keskustelu kuukausi sitten kaupunkikeskustan kaupan selvityksestä – toriparkkeineen.

Kaupunginhallitus käsitteli keskustavisiota syyskuussa. Se päätti ehdottaa kaupunginvaltuustolle vision hyväksymistä.

Tuolloin kaupunginhallituksen jäsen Lulu Ranne (ps.) ehdotti, että visio olisi vain merkitty tiedoksi ja saatettu kaupunginvaltuustollekin tiedoksi.

Ranne myös esitti, ettei visiota tulisi sellaisenaan hyödyntää päätöksenteon pohjana eikä sitä tulisi huomioida kaavoitus-, investointi- ja suunnitteluohjelmia laadittaessa. Ehdotus ei saanut kannatusta.

 

Katso suora lähetys tästä, kun lähetys alkaa kello 18. Juttu jatkuu videon jälkeen.

 

Jos visio hyväksytään, se vaikuttaa aikanaan konkreettisesti

Kielitoimiston sanakirja antaa visiolle nämä ensisijaiset merkitykset: (tulevaisuuden)kuva, näkymä, hahmotelma, kuvitelma, näkemys.

Vaikka sana visio on peräisin samasta konsulttikielen lähteestä kuin epämukavuusalue ja ketteryys, on tänään mahdollisesti hyväksyttävällä keskustavisiolla aikanaan konkreettisia vaikutuksia.

Keskustavision valmistelussa on linjattu, että se on keskustan kehittämisen strateginen linjaus. Se otetaan huomioon, kun päivitetään Hämeenlinna kantakaupungin yleiskaavaa ja kun suunnitellaan kaavoitusta ja investointeja.

Kyse on siis viime kädessä siitä mihin, missä järjestyksessä ja missä aikataulussa ohjataan kaupungin rahaa suunnitteluun ja rakentamiseen.

Lue myös: Hämeenlinnan keskustavisio perustuu menneisiin malleihin

Toriparkki on mukana – mutta vasta joulukuun valtuusto päättää siitä

Ennakkokeskustelussa keskustavisiosta eivät kansalaiset ja poliitikotkaan ole voineet olla tarttumatta myös toriparkkiin eli P-toriin.

Vision tekstissä ”keskustan viihtyisyyttä ja elinvoimaisuutta lisäävä” toriparkki esiintyykin kahdessa kohdassa.

– Keskustan pysäköintiratkaisun kulmakivenä keskitetty P-tori mahdollistaa torin ympäristön kiinteistöjen kehittämisen ja keskustan paremman saavutettavuuden henkilöautolla, tekstissä todetaan.

– Torin alle sijoitettuna pysäköintilaitoksella on suurin kauppaa, palveluita, tapahtumia, asumista ja täydennysrakentamista tukeva merkitys. P-tori mahdollistaa kadunvarsipysäköinnin vähentämistä ja siten katutilojen muuttamisen enemmän oleskelua, kävelyä ja pyöräilyä palvelevaksi.

Varsinainen toriparkkipäätös ehtii valtuustoon vasta joulukuussa.

Lue myös: 5 rakennuskohdetta, johon toriparkki nivoutuu

Asukkaita ja työpaikkoja tavoitellaan tuhansia lisää

Keskustavisiossa esitetään keskustan kehittämiselle myös konkreettisia, numeraalisia tavoitteita vuoteen 2035 mennessä.

Ydinkeskustan asukasmäärää halutaan lisätä nykyisestä noin 4 000:lla. Uusia työpaikkoja keskustaan tavoitellaan 70–100 vuodessa, yhteensä 1 100–1 600.

Torille ja sitä ympäröiviin kortteleihin visioidaan kauppojen lisäksi erityisesti elämyksiä ja kokemuksia. Viihtyisyyttä lisäisi satsaaminen kävelyyn ja pyöräilyyn.

Rantareitin, Linnanpuiston ja Hämeensaaren merkitystä kaupunkilaisten viihtyvyydelle halutaan vahvistaa. Visiossa mainitaan myös uusi silta Varikonniemestä keskustaan ja rantareitin jatkaminen etelään, kymppitielle asti.

Matkailijoidenkin houkuttelemiseksi visiossa tavoitellaan lukuisia korkeatasoisia tapahtumia.

Kaupunkilaiset saivat kertoa mielipiteensä

Ehdotuksia keskustan kehittämiseksi kerättiin kaupunkilaiselta sähköisellä ideakartalla ja avoimissa työpajoissa tämän vuoden alussa.

Hankkeen ohjausryhmässä on ollut kaupungin luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden lisäksi edustajia kaupunkikeskustayhdistyksestä, asukasyhdistyksestä, kiinteistöjen omistajista, yrittäjäjärjestöstä ja nuorisovaltuustosta.HÄSA

Menot