Kanta-Häme

Sunny Car Center laiminlöi pitkään palkanmaksuaan

Sunny Car Centerin työntekijät ovat vuodesta 2012 lähtien hakeneet palkkasaataviaan palkkaturvalta. Viisi eri henkilöä on jättänyt Pirkanmaan ely-keskuksen palkkaturvaan palkkasaatavistaan yhteensä yhdeksän hakemusta.

– Olemme tähän mennessä tehneet hakemuksista kahdeksan päätöstä, joista yksi on hyväksytty, kertoo Pirkanmaan ely-keskuksen lakiasiainpäällikkö Tero Nousiainen.

Työntekijät voivat hakea palkkaturvasta palkkasaataviaan, jos työnantaja on maksukyvytön. Ei ole kuitenkaan itsestään selvää, että palkkasaatavan saa palkkaturvasta.

ELY-KESKUS ON HYLÄNNYT Sunny Car Centerin työntekijöiden hakemuksia useista eri syistä. Aluksi viranomaiset eivät edes pitäneet Sunny Car Centeriä maksukyvyttömänä.

– Osassa hylkäyksiä syynä oli, ettei hakemusta tehty ennen kolmen kuukauden määräajan umpeutumista. Yhdessä tapauksessa saatava on kiistetty, Nousiainen sanoo.

Ely-keskus ei kerro tarkkaa summaa, jonka yksi Sunny Car Centerin työntekijä on saanut palkkaturvalta. Palkkasumma ei ole erityisen suuri.

Sunny Car Centerin yrittäjä ja toimitusjohtaja Markku Ritaluoma ei ole hakenut palkkasaatavia palkkaturvalta. Yhtiön markkinointijohtajana toiminut Esko Kiesi ei niin ikään ole jättänyt yhtään hakemusta.

Sunny Car Centerin asiat ovat jumiutuneet, koska yhtiön ainoaa nimenkirjoittajaa toimitusjohtaja Markku Ritaluomaa ei ole tavoitettu. Hän matkusti Yhdysvaltoihin vajaa vuosi sitten.

Pirkanmaan ely-keskus pyytää Virallisessa lehdessä julkaistulla kuulutuksella yhtiöltä lausuntoa palkkaturvahakemuksista.

VEROTTAJA HAKI helmikuussa Sunny Car Centeriä konkurssiin. Konkurssihakemus ei ole kuitenkaan edennyt, koska haastetta ei ole saatu annettua Ritaluomalle. Verottaja on pyytänyt tuomioistuinlaitoksen ja ulkoministeriön kautta Yhdysvaltain viranomaisilta apua.

Hämeenlinnan kaupunki sai käräjäoikeudelta päätöksen Kirstulan autokaupan keskuksen tonttikaupan purkamisesta. Päätös ei ole kuitenkaan lainvoimainen. Hämeenlinnan kaupungin pitäisi itse huolehtia päätöksen tiedoksiannosta.

RITALUOMALLE LÄHETETTY vastaanottotodistus tuli takaisin Yhdysvalloista ilman allekirjoitusta. Hämeenlinnan kaupunginlakimies Merja Korhonen kertoo, että käräjäoikeuden päätöksen tiedoksianto on annettu haastemiesten tehtäväksi. Ritaluomalle päätöstä ei ole saatu toimitettua.

Sunny Car Centerin piti rakentaa autokaupan keskus Hämeenlinnan Kirstulaan. Yhtiöllä on ulosotossa satojen tuhansien eurojen verotilitykset ja sosiaaliturvamaksut. Yksityiset velkojat hakevat niin ikään satojen tuhansien eurojen saataviaan yhtiöltä.

Tammerneon hakee yhtiöltä lähes 190 000 euron maksua Sunny Car Centerin tilaamasta pylonista. Samalla kun käräjäoikeus purki tonttikaupan, se määräsi yhtiön purkamaan Kirstulan tontilta kaikki rakennelmat.

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI myi viime vuonna 16,3 hehtaarin tontin autokaupan keskukselle. Sunny Car Center ei useista lupauksista huolimatta koskaan maksanut 8,4 miljoonan euron kauppahintaa.

Hämeenlinnan kaupunki haki käräjäoikeudelta kiinteistökaupan purkamista viime syksynä. Haaste toimitettiin lopulta Markku Ritaluomalle sijaistiedoksiantona. Kaupunki ei aluksi tiennyt, että sen on toimitettava purkupäätös myös tiedoksi Ritaluomalle.

Päivän lehti

4.4.2020