Kanta-Häme

Sunny Car Centerin konkurssipesä vaatii osakemerkinnän varoja takaisin

Sunny Car Centerin konkurssipesä vaatii yhtiön entisiä hallituksen jäseniä ja Linnan Kiinteistökehitystä palauttamaan pesälle 300 000 euron osakemerkinnän rahat. Hämeenlinnan kaupungin yhtiöltä ja Sunny Car Centerin hallituksen jäseniltä vaaditaan käräjäoikeudessa yli 320 000 euroa ja korot.

Sunny Car Centerin hallituksessa olivat jäseninä Markku Ritaluoma ja Iisakki Kiemunki. Kun rahat palautettiin, hallituksessa oli kolmaskin jäsen, jota vaaditaan yhteisvastuuseen päätöksestä.

Konkurssipesän mielestä Sunny Car Center palautti osakeyhtiölain vastaisesti Kantolan Kiinteistöille sen osakemerkinnän varat. Pesän velkojat ovat siten kärsineet varojen laittomasta palauttamisesta.

Hämeenlinnan kaupungin omistama kiinteistöyhtiö Kantolan Kiinteistöt on sulautettu Innoparkiin, jonka nimi on muutettu Linnan Kiinteistökehitykseksi. Kiinteistösijoitusyhtiö on kaupungin suorassa omistuksessa, mutta se on tarkoitus siirtää kaupungin elinkeinoyhtiön Linnan Kehityksen omistukseen.

Kantolan Kiinteistöt maksoi Sunny Car Centerille 299 760 euroa osakemerkinnästä huhtikuussa 2011.

Sunny Car Centerin osakkaat sopivat kuitenkin, että tämä osakeomistus puretaan ja varat palautetaan erissä vuoden 2012 aikana korkoineen. Konkurssipesän mukaan rahojen palauttamisessa olisi tullut noudattaa osakeyhtiölain 13. luvun määräyksiä yhtiön varojen jakamisesta.

Konkurssipesä katsoo, että varojen palauttamiseen eivät olleet syynä yhtiöoikeudelliset tai osakeannin ehdot. Kanteen mukaan Markku Ritaluoma on kertonut, että syynä olivat kunnalliseen päätöksentekoon liittyvät näkemyserot ja vaatimukset.

Kanteen mukaan konkurssipesä on ennen kanteen jättämistä ottanut yhteyttä henkilövastaajiin. Se on esittänyt heille mahdollisuutta sovinnolliseen ratkaisuun tai kommentoitiin, mutta yhteydenottoja ei ole tapahtunut.

Hämeenlinnan kaupunginvaltuuston entinen puheenjohtaja Iisakki Kiemunki (sd.) oli kaupungin edustajana Sunny Car Centerin hallituksessa. Jordaniasta tavoitettu Kiemunki sanoo, että konkurssipesän kanteessa on useita virheitä esimerkiksi hallituksen jäsenten jäsenyysajoista.

– Palautussopimuksessa sovittiin, että palauttamista koskevat mahdolliset kiistat käsitellään välimiesmenettelyssä. Jo tämä kaataa kanteet.

Kiemunki pitää pöljänä hänen saamaansa kannetta siitä, että Sunny Car Centeristä on palautettu rahaa kaupungin yhtiölle.

– Menin yhtiön hallitukseen sillä ehdolla, että varat palautettaisiin tehdyn sopimuksen mukaan. Hallituksen jäsenenä minun tehtävänäni oli valvoa yhtiön tekemien sopimusten noudattamista.

– Oli vaikeuksia saada kukin erä.

Kiemunki kertoo, että Kantolan Kiinteistöt teki yhtiönä itsenäisesti päätöksen ryhtyä Sunny Car Centerin osakkaaksi. Päätös käsiteltiin Hämeenlinnan kaupunginhallituksessa tiedoksiantona.

– Sunny Car Centerin varat olivat loppumassa. Yhtiölle piti saada lisää pääomia siten, että kukin osakas sijoitti siihen lisää varoja omistusosuutensa mukaisesti.

Hämeen Sanomat ei tiistaina tavoittanut Sunny Car Centerin julkisselvittäjää Jorma Tuomaalaa. Konkurssiasiamies antoi pesän selvitystyön julkisselvittäjälle, koska pesässä ei ollut varoja tavanomaiseen konkurssimenettelyyn. häsa

Päivän lehti

1.6.2020