Kanta-Häme

Suomalainen 60-luvun lähiörakentaminen tutuksi

Kaupunki elementissään -näyttelyn oheistapahtumat saavat jatkoa torstaina 14. maaliskuuta kello 18.

Riihimäen kaupunginmuseoon saapuu luennoimaan suomalaisen yhteiskunnan lähiörakentumista tutkinut arkkitehti ja tekniikan tohtori Johanna Hankonen. Hankonen on kirjoittanut väitöskirjansa

Lähiöt ja tehokkuuden yhteiskunta nimenomaan suomalaisten asuntoalueiden rakentumisesta 1960-luvulla. Väitöksessään Hankonen mm. nostaa suomalaisen asuntopolitiikan keskeiset vaikuttajat, kuten talouselämän päättäjät ja rakennuttajat, merkittäviksi syiksi 1960-luvun tehokkaan aluerakentamisen taustalla.

Torstaisella luennolla käsitellään suomalaista aluerakentamista yleisellä tasolla käyttäen esimerkkeinä suurkaupunkien lähiörakentamista sekä mm. Peltosaaren kaupunginosan suunnitteluperiaatteita Riihimäellä.

Kaupunki elementissään -näyttely tarjoaa oivat puitteet luennolle, sillä näyttelyssä esillä oleva kuvamateriaali kertoo osaltaan siitä, miten suomalainen lähiörakentamisen malli on

toteutunut Riihimäellä. Teräskiila Oy toteutti lähiörakentamista Riihimäellä 1960-luvulla mm. Otsolan sekä Ilomäen kaupunginosissa.

Luentoa ennen kaupunginmuseo pitää alustuksen näyttelystä.

Tilaisuus on kaikille avoin, ja sen aikana on mahdollisuus myös keskustelulle. Luento soveltuu jokaiselle suomalaisesta kaupunkisuunnittelusta ja rakentamisesta kiinnostuneelle. (HäSa)