Kanta-Häme

Suomalaiset ovatkin spontaaneja lomailijoita - äidit ovat tuplasti spontaanimpia kuin isät

Usein järjestelmällisinä ja suunnitelmallisina pidetyt suomalaiset ovatkin lomakaudella yllättävän spontaaneja.

Suomalaiset lomamatkalla -perhetutkimus selvitti, että reissuun lähdetään nopeallakin aikataululla, varsinkin, jos matka järjestyy edullisin kustannuksin. Isät haluavat oppia matkoilla enemmän uutta, kun taas äitejä kiinnostaa virkistyminen.

Tutkimuksen mukaan jopa kolme viidestä pitää suurimman osan lomastaan avoimena, joten spontaanille matkailulle ja tekemiselle on tilaa. Vain joka kuudes suomalaisperhe oli kesäkuun alkaessa lyönyt lomasuunnitelmansa lukkoon.

Perheiden sisällä näkemykset kuitenkin yllättäen eroavat: isistä joka neljäs kokee, että kesän matkoista on jo päätetty, kun äideistä vain joka kahdeksas on samaa mieltä. Toisin sanoen äidit ovat kaksi kertaa isiä spontaanimpia.

Vanhempien syyt spontaaniin matkustamiseen poikkeavat toisistaan monilta osin.

Lähes kolme neljästä äidistä kertoo edullisen hinnan olevan tärkein syy spontaanille matkalle, kun isistä näin vastasi alle kaksi kolmesta.

Isistä viidennes uskoo perheiden tekevän enemmän spontaaneita reissuja, jos aikaa on enemmän käytössä, mutta äideistä näin ajattelee vain joka yhdeksäs.

Yli kaksi kolmesta äidistä kertoo spontaanin matkustamisen syyksi virkistymisen, kun isistä tätä mieltä on vain alle puolet. 40 prosenttia isistä lähtisi spontaanille matkalle oppiakseen jotain uutta, kun äideistä oppiminen motivoi alle kolmannesta vastaajista.

Spontaaniudella taistellaan lomastressiä vastaan

Spontaaniuden suosiota voi selittää se, että suunnitteluun liittyvät asiat koetaan lomareissun suurimmiksi stressitekijöiksi.

Lähes puolet vastaajista kertoo lomareissun suurimman stressitekijän olevan perheen toiveiden yhteensovittaminen.

Isistä kaksi viidestä kokee myös aikataulut suurimmaksi stressitekijäksi, kun taas äideistä näin ajattelee vain joka neljäs. Myös raha nousi yhdeksi suurimmista lomastressin aiheuttajista (43 %).

Tutkimus myös osoittaa, että jopa neljä viidestä vanhemmasta kokee loman tärkeimmäksi asiaksi tehdä mahdollisimman paljon yhdessä perheen kanssa.

Vanhemmat haluaisivat perheiden käyttävän enemmän aikaa retkiin tai ulkoiluun, rentoutumiseen ja lepoon sekä yhdessäoloon.

Päivän lehti

28.10.2020

Fingerpori

comic