Kanta-Häme

Suomalaisille työtä, jota Suomi tarvitsee

Suomessa suuret ikäluokat jäävät eläkkeelle, mutta Aasiassa ja Afrikassa työntekijöiden määrä kasvaa.

– 30 vuoden kuluttua maailman työikäisten määrä on noin puolitoistakertainen nykyiseen verrattuna, sanoo Janne Ronkainen.

Hän on Suomen ammattiliittojen solidaarisuuskeskus Saskin toiminnanjohtaja.

Sask järjesti eilen vuosittaisen Solidaarisuuspäivän Hämeenlinnan Verkatehtaalla. Keskustelujen teema oli Nuoret ja kunnon työ.

Työn alihinta käy kalliiksi

Ronkaisen kuvailema kehitys tapahtuu kaukana meistä, mutta sillä on vaikutusta myös Suomen talouteen ja työmarkkinoihin.

Työvoiman ylitarjonta kehittyvissä maissa johtaa työn alihinnoitteluun ja työntekijöiden oikeuksien kaventumiseen. Tämä houkuttelee yrityksiä siirtämään tuotantonsa sinne.

Suomessa globaali kehitys voi näkyä nuorten entistä suurempana vaikeutena löytää kunnollista työtä.

– Alipalkatulla työllä pidetään yllä sitä kehitystä, joka syö elinmahdollisuudet reilusti hinnoitellulta työltä ja kestävältä taloudelta. Tämä luo kansainvälistä epäoikeudenmukaisuutta markkinoille, sanoo tilaisuudessa puhunut kehitysministeri Pekka Haavisto.

Hän jatkaa, että on suomalaistenkin etu, että kaikkialla vaaditaan samanlaisia oikeuksia työntekijöille.

– Kuluttajan pitää olla tarkka, ja vaatia ja kysyä, onko tuote tuotettu eettisesti, onko työntekijä saanut palkkaa, sanoo Haavisto.

Menetetty sukupolvi maailmalla

Maailmalla puhutaan menetetystä sukupolvesta, nuorista, joiden tulevaisuuden työttömyys ja talouskriisi ovat jo vieneet.

Haavisto kertoo seminaariyleisölle 15-vuotiaista pojista, jotka hän tapasi vieraillessaan Somaliassa. Haaviston kysyessä heiltä tulevaisuudessa, pojat sanoivat ryhtyvänsä merirosvoiksi. Heidän mukaansa merirosvous on kannattava työ siitä huolimatta, että se on rikollista ja saattaa viedä hengen.

Etelä-Eurooppaa rasittava massatyöttömyys vaikeuttaa nuorten mahdollisuuksia alkaa rakentaa omaa elämää. Espanjassa ja Kreikassa nuorisotyöttömyys on 50 prosentin luokkaa. Pelätään, että kokonainen sukupolvi syrjäytyy yhteiskunnasta.

Haavisto ei näe vastaavanlaista kehitystä Suomen tulevaisuudessa.

– Työttömyys aiheuttaa vakavia ongelmia, pahimmillaan masennusta, fyysisiä sairauksia ja syrjäytymistä. En kuitenkaan näe, että Suomea uhkaisi nuorten massatyöttömyys. Eläköityminen tuo tulevaisuudessa Suomeen työpaikkoja.

Suomessa nuorten työttömyysaste on viimeisimpien tilastojen mukaan noin 19.

Nuorison ja Suomen yhteinen tulevaisuus

Paljon keskusteltu vastikkeellinen sosiaaliturva ei Haaviston mielestä ole ratkaisu työttömyyteen.

– Se saattaa syödä oikeita työpaikkoja. Ensisijainen tavoite on luoda kysyntään perustuvia työpaikkoja, ja synnyttää työtä sinne, missä meillä on taitoa.

Kun luodaan suomalaisille työtä, jota Suomi tarvitsee, pitää Haavistosta ottaa huomioon kaksi tärkeää asiaa.

– Myös omistusohjausministerin roolissa pohdin sitä, miten synnytämme Suomeen yrityksiä, joihin halutaan investoida.

Esimerkkinä hän antaa Suomen ja Saksan välille uumoillun valokuitukaapelin, joka voisi tuoda Googlen kaltaisia yrityksiä Suomeen.

– Lisäksi, miten start up –yritykset ja ideapajat saadaan pidettyä Suomessa vielä silloin, kun ne alkavat investoida ja tuottaa ihan oikeita kannattavia työpaikkoja.(HäSa)

Päivän lehti

1.6.2020