Kanta-Häme

Suomalaisten jäljissä metsään – Yli 300 suomalaista kirjoitti suhteestaan metsään

Metsä on ollut ihmisten mukana niin töissä, harrastuksissa kuin metsäfestareillakin.
"Metsässä en ole koskaan yksinäinen, vaikka olisin yksin", todettiin yhdessä vastauksessa. Kuvituskuva. Kuva Jami Jokinen, arkisto.

Suhteeni metsään -muistitietokeruun vastauksissa metsään liitetään erilaisia merkityksiä taloudesta rauhaan ja terveydestä perintöön.

Metsä on ollut ihmisten mukana niin töissä, harrastuksissa, armeijassa, tärkeissä luontokokemuksissa kuin metsäfestareilla. Metsän vaikutuksia terveyteen ja hyvinvointiin tuodaan runsaasti esiin.

Myös muut ajankohtaiset aiheet kuten ilmastonmuutos, biodiversiteetti ja avohakkuut mainitaan usein.

Kirjoituksissa verrataan kaupungissa ja maaseudulla asuvien suhdetta metsään sekä kaupunkimetsiä maaseudun metsiin.

Se, mikä on oikeaa, aitoa metsää ja millainen on oikeanlainen, hyvä metsäsuhde on herättänyt runsaasti ajatuksia. Myös monet yksittäiset, tärkeät puut mainitaan.

Vastauksia eri puolelta Suomea

Kirjoituksia tuli 309 kappaletta. Vastaajista suurimman ikäluokan muodostivat yli 60-vuotiaat, mutta myös nuoremmilta saatiin runsaasti kirjoituksia. Vastauksia tuli eri puolilta Suomea ja eri ammattikunnista.

Muistitietoa keräsivät Suomalaisen Kirjallisuuden Seura (SKS), Metsäsuhteet yhteiskunnallisessa muutoksessa -tutkimushanke ja Suomen Metsämuseo Lusto.

Tietoa tullaan hyödyntämään Metsäsuhteet yhteiskunnallisessa muutoksessa -tutkimushankkeessa. Aineistoa käytetään tieteellisissä opinnäytetöissä.

Päivän lehti

1.12.2020

Fingerpori

comic