Kanta-Häme

Suomen Rehtorit ry: "Koulun uudistamistyölle tarvitaan enemmän aikaa"

– Suomalainen yleissivistävä koulu on suuremmassa muutoksessa kuin aikakausiin, sanoo Suomen Rehtoreiden puheenjohtaja Antti Ikonen.

Ikosen mukaan johtamisella on erittäin tärkeä rooli suurissa muutoksissa.

– Oppilaitosjohtajan aikaa tarvittaisiin nyt erityisen paljon pedagogiseen johtamiseen ja koulun sisällölliseen uudistamiseen, sanoo Ikonen.

Rehtoreiden työtodellisuus kertoo kuitenkin muuta.

Suomen Rehtorit ry:n tuore barometri osoitti, että rehtorille kasautuu yhä enemmän hyvän oppimis- ja kasvamisympäristön rakentamisen kannalta toisarvoisia työtehtäviä.

Rehtoribarometrin mukaan esimiehet kuormittuvat erityisesti henkilöstö- ja yleishallinnon tehtävistä, sihteeritöistä, koulutiloihin ja kiinteistöön liittyviä töistä sekä lukuisista muista tehtävistä, joita kukaan muu ei tunnu ottavan hoitaakseen.

– Oppilaitosjohtajalla tulisi aina olla riittävästi aikaa pedagogiikan, hyvinvoinnin ja turvallisuuden johtamiselle. Hyvä esimiestyö vaikuttaa koulun henkilökunnan hyvinvointiin ja tämä puolestaan oppilaiden ja opiskelijoiden hyvinvointiin, Ikonen sanoo.

Ikosen mukaan ei ole sattumaa, että opettajayhteisön kokema työnsä arvostus sekä esimiestyön laatua ja työhyvinvointia kuvaavat mittarit ovat kunnossa niissä maissa, jotka ovat kestomenestyjiä myöskin oppimistuloksia mittaavissa testeissä. 

– Kuitenkin meillä Suomessa yli puolet rehtoreista kokee, että pedagogiseen johtamiseen käytettävissä oleva aika on edelleen vähentynyt, mikä on pitkän päälle kestämätön yhtälö, miettii Ikonen.

Koska oppilaiden hyvinvoinnilla on selvä yhteys myös koulumenestykseen, on oppilaskunnan hyvinvoinnin tilan seuraaminen yksi tärkeimmistä rehtorin tehtävistä.

– Tätä taustaa vasten on erittäin huolestuttavaa, että peräti 71 % Rehtoribarometriin vastanneista koki lasten ja nuorten syrjäytymiseen liittyvien ilmiöiden esiintymisen lisääntyneen aikaisempiin vuosiin verrattuna, Ikonen sanoo.

 

Päivän lehti

30.10.2020

Fingerpori

comic