fbpx
Kanta-Häme

Suomessa velan kasvu vain jatkuu

Suomen julkinen talous velkaantuu edelleen runsaat 22 miljardia euroa vuosina 2016–18. Velka kasvaa yli 70 prosenttiin bruttokansantuotteesta.

Suomen Pankin mukaan Suomi on palaamassa kasvu-uralle. Kasvu syntyy kuitenkin yksityisestä kulutuksesta. Kotitaloudet lisäävät kulutustaan velaksi.

Useimmissa euromaissa julkinen velka kääntyy jo laskuun. Suomen Pankin mukaan Suomen velka-aste ohittaakin muun muassa Saksan ja Hollannin.

Suomen bruttokansantuotteen hidas kasvu ei riitä kompensoimaan velkojen korkojen vaikutusta velan kasvuun. Suomen Pankin katsauksessa arvioidaan, että velkasuhteen kasvun pysäyttäminen on vaikeaa hitaan kasvun ja inflaation oloissa.

EU:n sopimusten mukaan euromaan julkinen velka ei saisi kohota yli 60 prosenttiin bruttokansantuotteesta. Suomi rikkoi sopimusta jo viime vuonna, mutta rankaisutoimia sitä vastaan ei käynnistetty.

“Suomen julkisen talouden tila on jatkossakin suurennuslasin alla EU:n finanssipoliittisten sääntöjen noudattamista arvioitaessa”, sanoo Suomen Pankki talousennusteessaan.

Suomalaisten säästämisaste on painunut pakkasella. Suomen Pankki ennustaa, että kotitalouksien velkaantuminen jatkuu vuodet 2016–18. Kansallinen keskuspankki pitää kehitystä poikkeuksellisena ja selittää sitä “voimakkailla kannustimilla kuluttaa”. Tämä kannustin on odotus, että korot pysyvät poikkeuksellisen matalina.

Suomen Pankki huomauttaa, että kotitalouksien velkaantuminen ei ole huomattavaa verrattuna muihin Pohjoismaihin. Suomen kotitalouksilla oli kuluvan vuoden alussa velkaa noin 123 prosenttia heidän tuloistaan. “Sen jatkuminen on riski rahoitusjärjestelmälle tilanteessa, jossa sekä nykyinen että tuleva tulonmuodostus on vaimeaa”, todetaan ennusteessa.

Kilpailukykysopimuksen mukaan palkat eivät kohoa lainkaan. Ansioiden kehittyminen on siten niin sanottujen liukumien varassa. Sosiaaliturvamaksuja siirretään palkansaajille, mikä leikkaa palkansaajien tuloja 450 miljoonalla eurolla.

Yritysten näkymät ovat vaisut ja niiden tulokset heikkenevät edelleen. Suomen Pankin mukaan nettovienti hupenee edelleen hieman tänä ja ensi vuonna.

Suomen viennin pudotusta selitetään usein heikoilla markkinoilla. Suomen Pankki muistuttaa, että Suomen vientimarkkinat ovat kasvaneet 12 prosenttia vuodesta 2008. Samaan aikaan vienti on laskenut 12 prosenttia.

Korkean teknologian tuotteita oli tavaraviennistä 18 prosenttia vuonna 2008. Osuus on kutistunut 7 prosenttiin. HäSa

Menot