Kanta-Häme

Suomi haluaa sallia laidunteurastuksen

Suomi tavoittelee laidunteurastuksen sallimista kaikille nautaeläimille. Nykyään vain biisonien ja tarhatun riistan laidunteurastus on sallittu.

Laidunteurastus tarkoittaa, että eläin tainnutetaan ja lopetetaan ja veri lasketaan laitumella. Teurastamolle kuljetetaan ruho, ei elossa olevaa eläintä.

Maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintöneuvos, lammilainen Marjatta Rahkio kertoo, että Suomen halukkuus ajaa laidunteurastuksen sallimista lähtee käytännön tarpeesta.

– Suomen naudanlihaomavaraisuus on heikko. Arviomme mukaan laidunteurastuksen salliminen olisi yksi keino saada uusia lihantuottajia ja teurastajia alalle.

Rahkion mukaan realistinen tavoite voisi olla, että laidunteurastuksen salliminen lisäisi naudanlihan tuotantoa viidellä prosentilla.

Luonnonvarakeskuksen tilastoista selviää, että vuonna 2015 naudanlihaa tuotettiin Suomessa vajaa 86 miljoonaa kiloa, mikä on neljä prosenttia enemmän kuin vuonna 2014.

EU:n uusi valvonta-asetus valmistuu tänä vuonna. Suomi ilmoitti alkuvuonna EU-komissiolle kansalliset asetusluonnokset ympärivuotisesti laiduntavien nautaeläinten laidunteurastuksen sallimisesta.

Rahkio kertoo, että tavallisesti komissio antaa päätöksensä kolmessa kuukaudessa, mutta tässä tapauksessa päätös saatiin vasta kuuden kuukauden jälkeen heinäkuussa.

Tuolloin komissio tiedotti, että Suomen pyytämää poikkeusta ei voi sallia, sillä se ei ole linjassa jäsenmaita sitovan yhteisölainsäädännön kanssa.

– Komission epävirallinen argumentti oli, että jos Suomelle antaisi poikkeuksen nautojen osalta, pian kuka tahansa voisi pyytää mitä tahansa, Rahkio kertoo.

Rahkion mukaan Suomi aikoo jatkaa laidunteurastusasian ajamista. Seuraava mahdollisuus ottaa laidunteurastus esille liittyy hygienia-asetusten uudistamiseen.

Komissio ei Rahkion mukaan ole antanut tarkkaa aikataulua hygienia-asetusten käsittelylle.

– Toivomme, että käsittely alkaisi ensi vuoden aikana.

Hygienia-asetuksiin esitetään samaa sanamuotoa kuin keväällä valvonta-asetukseen.

– Haluamme edelleen, että biisonien ja tarhatun riistan lisäksi sallittaisiin ympärivuotisesti laiduntavien nautaeläinten laidunteurastus, Rahkio toteaa.

Laidunteurastuksen halutaan siis hänen mukaansa koskevan eläimiä, joiden vieminen teurastamolle on eläinsuojelullisesti haastavaa, eläimille stressaavaa ja ihmisten kannalta jopa vaarallista.

Jos ehdotus ei mene läpi, Rahkion mukaan komissiolle ehdotetaan, että laidunteurastus koskisi tiettyä nautalajia, kuten ylämaankarjaa.

Rahkio huomauttaa, että pitkien välimatkojen Suomessa eläimille aiheutuu stressiä teuraskuljetusmatkoista.

– Pahimmillaan teurasauton kuljettajan työ vaatii melkoista ketteryyttä eläinten kanssa. Työ on jopa hengenvaarallista.

Päivän lehti

30.11.2020

Fingerpori

comic