Kanta-Häme

Tunnetko olevasi haluttava ihminen? Seksuaaliterapeutti: Yhteiskunnan ahtaat normit ahdistavat ihmisiä

Samojen peruskysymysten kanssa painittiin jo 1960-luvulla, jolloin perustettiin Sexpo-säätiö edistämään tasa-arvoa ja hyvinvointia.
Kahtia jaettu ja lokeroitu Suomi-neito. Kuvitus: Soile Toivonen

Olenko ok, normaali, hyväksyttävä ja tarpeeksi haluttava ihminen?

Kysymyksen ytimeen on Henriikka Sundell törmännyt usein työssään.

Sundell työskentelee seksuaaliterapeuttina Sexpo-säätiössä, jonka tarkoituksena on edistää seksuaalista hyvinvointia ja tasa-arvoa Suomessa.

– Osa ihmisistä on ahdistuneita, sillä yhteiskunta ja kulttuurimme ovat asettaneet hyvinkin ahtaat normit sille, millaista on hyvä ja oikeanlainen seksuaalisuus. Kuka sellaiset normit pystyisi täyttämään? Heteronormatiivisuuden valta on suuri. Sundell sanoo.

Heteronormatiivisuudella tarkoitetaan käsitystä, jonka mukaan heteroseksuaalinen kahden ihmisen parisuhde on ainoa oikea vaihtoehto kaikille.

Niin vain on, että 2010-luvulla seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjä on esillä enemmän kuin koskaan aiemmin.

– Ihmiset peilaavat itseään ahtaisiin normeihin. Siitä seuraa häpeää, syyllisyyttä ja ahdistusta. Lähtökohdan pitäisi olla, että jokaisella on oikeus määritellä itsensä ihmisenä.

Sundell viittaa myös siihen, että henkilö voi kokea itsensä eri sukupuoliseksi, kuin mihin hänet on syntymässään määritelty.

– Sukupuoli on moniulotteinen asia, ei pelkkä kahden sukupuolimääritelmän binäärinen järjestelmä.

Henriikka Sundell Kuva: Nina Kaverinen
Seksuaaliterapeutti Henriikka Sundellin mukaan Ihmiset peilaavat itseään ahtaisiin normeihin. Siitä seuraa häpeää, syyllisyyttä ja ahdistusta. Kuva: Nina Kaverinen

”Silloin on jo myöhäistä, jos itsensä suojaamista ja rajojen kunnioittamista aletaan opetella vasta teini-iässä”

Ihmiset ovat painineet samojen kysymysten kanssa jo vuonna 1969, kun Sexpon seksuaalineuvonta-asema perustettiin Helsinkiin: jokaisella on perustarve tulla hyväksytyksi.

Nykyään samoja perustarpeita käsitellään Sexpon vastaanottojen lisäksi myös säätiön puhelin- ja nettineuvonnassa.

– Peruskysymys on, että miten löytää hyväksyntä omalle seksuaalisuudelle. Stereotypiat elävät vahvoina. Ongelmia syntyy, kun oletetaan, millaisia ihmisten ja heidän sukupuolirooliensa pitäisi olla.

Esimerkiksi muunsukupuolisuus terminä aiheuttaa usein yleistä ärsyyntymistä.

Sundell sanoo ymmärtävänsä, mikä erilaisissa termeissä voi ärsyttää ihmisiä.

– Uudet asiat hämmentävät. Maailma muuttuu kuitenkin vain tietoa antamalla.

Tänä syksynä 50 vuotta täyttäneen Sexpon yksi hallitushanketavoitteista on saada kouluihin koulutettuja seksuaalikasvattajia.

– Seksuaalikasvatus ei ole vain sitä, miten harrastaa seksiä. Siinä käsitellään myös sitä, miten huolehdit omista rajoista ja kunnioitat muiden rajoja.

Sundellin mukaan seksuaalikasvatus pitäisi aloittaa jo pienillä lapsilla, aina kehitysvaihe huomioiden.

– Silloin on jo myöhäistä, jos itsensä suojaamista ja rajojen kunnioittamista aletaan opetella vasta teini-iässä.

Hyvinvoinnissa jyrkkiä maantieteellisiä eroja

Sundellia huolettaa ihmisten eriarvoistuminen, yksinäisyys ja syrjäytyminen.

Hänen mukaansa hyvinvoinnissa on nähtävissä jyrkkiä eroja ja jakautumista eri paikkakuntien välillä.

– Erilaisuuteen ja moninaisuuteen suhtaudutaan usein sallivammin maan eteläosissa. Maantieteelliset erot ovat isoja. Radikalismi ja konservatismi ovat nousussa.

Samalla häntä ilahduttaa, että ihmiset puhuvat tunteistaan aiempaa avoimemmin ja uskaltavat hakea apua ongelmiinsa.

– Ihmisten rohkeus on lisääntynyt. Mitä varhaisemmassa vaiheessa apua haetaan, sitä helpommin solmukohdat saadaan auottua. HäSa

 

Sexpon merkittävimmät voitot

Sexpo-historiikin kirjoittanut Henriikka Sundell nostaa kolme epäkohtaa Suomen historiasta, joiden korjaamisessa Sexpo on ollut mukana yhdessä suomalaisen järjestökentän kanssa.

 

 

 

Päivän lehti

19.1.2020