Kanta-Häme

Suomi sai 30 vuotta sitten tasa-arvovaltuutetun viran

Suomi sai 30 vuotta sitten tasa-arvovaltuutetun viran. Nykyään useimmatihmiset tietävät, mitä tarkoittavat raskaussyrjintä, kiintiö, palkkakartoitus ja työpaikan seksuaalinen häirintä.

1987
Laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta voimaan. Lakia valvomaan ensimmäinen tasa-arvovaltuutettu Paavo Nikula.

1988
Naisjärjestöt Yhteistyössä – NYTKIS perustetaan.

1988
Ensimmäiset 94 naispappia vihitään virkaansa.

1988
Poliitikkojen Tasa-arvoasiain neuvottelukuntaan (TANE, perustettu 1972) miesjaosto.

1991
Eduskuntaan ennätysmäärä naisia. Naiskansanedustajien verkosto perustetaan.

1991
Isille isyysloma (6 päivää).

1991
Tasa-arvovaltuutetuksi Tuulikki Petäjäniemi.

1992
Tasa-arvolaissa kielletään raskauteen ja vanhemmuuteen perustuva syrjintä.

1995
Miesjärjestöjen Miessakit perustetaan.

1995
Tasa-arvovaltuutetuksi Pirkko Mäkinen.

1995
EU-jäsenyys kiristää tasa-arvolakia
* Kiintiöt käyttöön: julkisissa päätöksentekoelimissä oltava naisia ja miehiä, kumpiakin vähintään 40 prosenttia.
* Tasa-arvosuunnitelma ja palkkakartoitus vähintään 30 hengen työpaikoille.
* Työnantajan helpotettava työn ja perhe-elämän yhteensovittamista.
* Sukupuolinen häirintä kielletään.

1998
 Lakiesitysten sukupuolivaikutuksia aletaan arvioida eli ”suvata”.

2002
Tasa-arvovaltuutetuksi Päivi Romanov.

2003
Kirjailija Minna Canthin (1844–1897) syntymäpäivästä (19.3.) tasa-arvon päivä. 

2005
Peruskoulun jälkeisiin oppilaitoksiin (lukiot, ammattioppilaitokset, korkeakoulut) tasa-arvosuunnitelma.

2007
Tasa-arvovaltuutetuksi uudelleen Pirkko Mäkinen.

2007
Budjetti ”suvataan” eli talousarvion valmistelussa otetaan ensimmäistä kertaa huomioon sukupuolinäkökulma.

2011
Miesjärjestöjen keskusliitto perustetaan.

2011
Transvestismi poistetaan tautiluokituksesta.

2015
Tasa-arvolakiin kirjataan sukupuolivähemmistöjen syrjintäsuoja.

2015
Oppilaitosten tasa-arvosuunnitelma laajenee koskemaan peruskoulua. 

2015
Tasa-arvolautakunta muuttuu yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunnaksi. Syrjintäkiellon tehosteeksi voidaan määrätä uhkasakko.

2016
Tasa-arvovaltuutettu Mäkinen jää eläkkeelle marraskuussa. Oikeusministeriön työryhmä selvittää tasa-arvovaltuutetun ja yhdenvertaisuusvaltuutetun virkojen ja toimistojen yhdistämistä.

 

Päivän lehti

24.2.2020