Kanta-Häme

Suomi velkamaiden tiellä

Suomi on huomaamattaan ottanut ensiaskeleet Italian, Espanjan ja Portugalin tiellä, kirjoittaa Aktian pääekonomisti Timo Tyrväinen katsauksessaan.

Tyrväisen mielestä Suomen kilpailukyky on heikentynyt ja julkisen talouden kestävyysvaje on ikääntymisen vuoksi kiistaton. Hänen mukaansa voimme silti vielä valita, seuraammeko kriisimaiden tietä katkeraan loppuun.

– Jos se halutaan välttää, on tärkeämpää puhua pitkän ajan kasvuedellytyksistä kuin taittaa peistä ”oikeista” leikkauslistoista.

Tyrväisen mukaan mitä enemmän pystymme parantamaan pitkän aikavälin kasvumahdollisuuksia, sitä pienempi on leikkauspakko tässä ja nyt.

– Mitä kauemmas tulevaisuuteen poliitikot lykkäävät eläkeikää ja työurien kestoa koskevat ratkaisut sekä kuntasektorin rakennusuudistuksen, sitä enemmän ja hätäisemmin joudumme myöhemmässä vaiheessa korottamaan veroja ja leikkaamaan hyvinvointijärjestelmää, Tyrväinen kirjoittaa.

Valinnanvaraa ei…ehkä seuraavalla

Tyrväinen uskoo, että nykyinen hallitus voi vielä valita, ehkäiseekö se edessä olevan ongelman ennalta. Seuraavalla hallituksella valinnanvaraa ei ehkä enää ole.

– Pahimmassa tapauksessa meille tulee tutuksi se tilanne, jossa eteläisen Euroopan kriisimaat nyt yrittävät paniikkiratkaisuilla palauttaa markkinoiden luottamuksen taloutensa suorituskykyyn.

Tyrväinen luonnehtii hallituksen toissa viikon säästöpakettia myönteiseksi yllätykseksi. Hallitus ei lähtenyt ylisäästämiseen ja veronkorotusten rinnalla tehtiin merkittäviä menosäästöjä.

– Vahvan tutkimusevidenssin mukaan menoleikkauksilla velkatrendi korjautuu vähemmillä hyvinvointitappioilla nopeammin ja kestävämmin kuin veronkorotuksilla. Suomen hallituksen paketti ei ole optimaalinen, mutta kaukana pahimmista peloista. (HäSa)