Kanta-Häme

Suomi yksin EU-pöydässä

MTK:n puheenjohtaja Juha Marttila pelkää, että Suomen ärhäkkyys Kreikan tukipakettien käsittelyssä saattaa vaikuttaa neuvotteluihin EU:n budjetista.

– Toivotaan (pääministeriJyrki) Kataiselle (kok.) ja Suomen joukkueelle hyvää menestystä. Rahaa on jaossa yli tuhat miljardia euroa, Marttila sanoo.

Budjetti on parhaillaan esillä Euroopan unionin huippukokouksessa Brysselissä. MTK:n laskelmien mukaan presidentti Herman van Rompuyn pohjaesitys leikkaisi Suomen maataloudelta 60 miljoonan euroa. Marttilan mukaan se on paljon, viljelijää kohti menetys olisi tuhat euroa puhdasta tuloa.

– Pahin mahdollinen vaihtoehto on, että Suomen menetys voi olla 100 miljoonan euron luokkaa.

On väitetty, että Suomen menettely Etelä-Euroopan tukiasioissa vaarantaa jäsenyyssopimuksen 141-pykälän mukaisen kansallisen tuen. Tämä tuki on erityisen tärkeä Etelä-Suomessa, jossa maataloustuottajat eivät saa niin sanottua vuoristotukea.

– Tämä on ollut vähän liioittelua. Ärhäkkyys on kuitenkin voinut heikentää Suomen asemaa budjetista neuvoteltaessa.

Marttila perustelee näkemystään sillä, että 141-pykälän tuki ei ole jäsenmaiden vaan Suomen ja komission keskinäinen asia. Suomi neuvottelee kansallisen tuen määrästä komission kanssa sen jälkeen, kun budjettiasiat on selvitetty.

Marttila sen sijaan pelkää mahdollisesti pitkittyvän budjettikiistan sotkevan neuvotteluja, joissa maatalousministeri Jari Koskisen (kok.) pitäisi sopia kansallisesta tuesta.

– Olisi hyvä, jos budjetista saataisiin pian sopu. EU:n parlamentin rooli on tullut tärkeäksi ja se viivästyttää asioiden hoitamista.

Ranska pitää…kiinni omistaan

MTK on aikaisemmin arvostellut Suomen linjaa budjettineuvotteluissa. Suomi esittää 135 miljardin euron lisäleikkauksia. EU:n budjetista kolmannes on maataloustukia. MTK pelkää, että leikkaukset tulevat juuri Suomelle tärkeisiin tukiin.

– Suomelle tärkeitä ovat LFA (luonnonhaittakorvaus) ja kehittämistuet. Yleiset tuet ovat Ranskan tarpeisiin.

Marttila epäilee, että Ranskan kaltaiset isot jäsenmaat pystyvät pitämään kiinni omista tuistaan ja kohdistavat leikkaukset esimerkiksi Suomeen.

– Ongelma on, että Suomi on aika yksin.

Marttila ei torstaina arvostellut hallitukset neuvottelutavoitteita vaan antoi tunnustusta Kataisen lausunnoille neuvotteluista.

– Toivottavasti Jyrki Kataisen ja Alexander Stubbin akseli kykenee pelaamaan hyvän tuloksen. Nämä neuvottelut ovat nyt mittavat. En toivo, että niistä jää savuavia raunioita.

Marttilan laskelmien mukaan kauhuskenaario on, että EU:n budjettileikkaukset vievät 2 000 euroa kultakin Suomen viljelijältä tuloa.

Marttila näki myös hyvin merkkejä EU:n maatalouspolitiikan kehittämisessä.

– Komissio on varovaisesti alkanut muuttamaan mieltään tuotantoon sidotuista tuista. Se on nyt myöntyväisempi niille kuin aikaisemmin.

Hehtaari- ja eläinkohtaisten tukien ongelmana pidetään muun muassa sitä, että tuki kapitalisoituu viljeltymaan hintaan. Pellon kallis hinta nostaa kustannuksia ja vaikeuttaa tilojen kehittämistä. MTK on alusta pitäen arvostellut tukia, joita maksetaan riippumatta tuotannosta.

– Saa saman tuen viljelee peltoa tai ei, Marttila kärjistää. (HäSa)

 

Päivän lehti

8.4.2020